Av dmadmin
8 september, 2009

1 kommentarer

  • Av Pisal 3 februari, 2010

    Jag äter Alvedon i fulldos 2x
    Jag äter Alvedon i fulldos 2x 4 = 4 gr/dygn. detta som grund till medicinering mot långvarig svår smärta. Alvedonen komppletterar fentanyl 75 mikrgr/timme samt stesoli 1×2 5mg och Fluntrazepam 1×1 1 mg

    Har smärtnivåer som ligger mellan 3/10 när det är som allr allra bäst men vanligast ahr varit omkr 8/10 (innan Fentanylen) som är nyinsatt.

Comments are closed.