Uppdaterad: 2017-12-20

82 kommentarer

Ska man vaccinera sig mot svininfluensan?

Vad är det för biverkningar vid svininfluensa-vaccin, jag undrar om man verkligen känner till långtidsverkningen av den. Jag blir mycket misstänksam mot sådant här som ska snabbt ut på marknaden som ALLA vill ha. Tänk på Neurosedyn-skandalen.

Diskussion startad av Skeptisk, 27, man.

Kommentarer

Kommentar av Ditt Liv Ditt Ansvar

Skrivet 2/12

Läkemedelsverkets

Ditt Liv Ditt Ansvars bild

Läkemedelsverkets sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix fram till 20 november är ingen rolig läsning. Totalt har 210 personer råkat ut för allvarliga reaktioner eller dödsfall efter vaccinering av runt 1.9 miljoner personer. Detta ger en risk på cirka 1 på 9000 att drabbas av en allvarlig reaktion eller döden. --- Referens: De 210 allvarliga vaccinationsbiverkningarna är en summering av de biverkningar som återfinns på Läkemedelsverkets egen sajt http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/Sammanstallning... Där rapporteras om 88 allvarliga allergiska reaktioner, 56 allvarliga neurologiska reaktioner, 40 allvarliga reaktioner hos barn, 14 allvarliga reaktioner hos gravida (varav 5 missfall/fosterdöd) plus 12 dödsfall. Det går dock inte att utläsa om somliga av barnens och de gravidas reaktioner även bokförs under de två kategorierna allergiska och neurologiska reaktioner, speciellt då kategorierna barn och gravida även räknar upp många andra allvarliga reaktioner. Skärpning Läkemedelsverket! --- Och för att föregå kritik om att somliga dödsfall inte borde räknas som en allvarlig biverkning då det inte finns en bevisad koppling till vaccinet: nej, det kanske är svårt att bevisa kopplingen i näst intill varje enskilt fall, men någon har ändå gjort den kopplingen och rapporterat in dödsfallet. Bland de 875 personer som avlider inom en vecka efter vaccinationen så är mörkertalet säkerligen mångdubbelt större, dvs de flesta förtida dödsfall som beror på vaccinationen rapporteras helt enkelt inte in pga att ingen kopplar samman dödsfallet med vaccinationen. (För att 875 personer ska avlida inom en vecka efter vaccinationstillfället så måste halva befolkningen vaccineras, gamla som unga, och sjuka som friska, vilket väl är precis som det är där ute i verkligheten. P.S. om du inte riktigt fattar resonemanget: av halva Sveriges befolkning så dör i genomsnitt 875 personer under en vecka oavsett orsak, dvs oavsett om de precis har vaccinerats, eller helt enkelt bara lever på som vanligt.) Det samma gäller om halva befolkningen kommer att få svininfluensan: i genomsnitt så skulle 875 personer ändå ha dött under själva sjukdomsperioden. Hur avgör man om svinfluensan är orsaken till dödsfallet eller inte? Nästan alla rapporterade svininfluensedödsfall har en bakomliggande sjukdomsbild, och de räknas minsann inte bort ur statistiken. --- Det är helt enkelt näst intill omöjligt att få rättvisande statistik om man inte "samkör" *samtliga* dödsfall med uppgifter om och när de avlidna vaccinerades. Jag tror inte att någon är beredd att utföra denna undersökning, då resultatet förmodligen skulle slå undan benen på en enormt lukrativ industri, och dessutom få folkets förtroende för auktoriteter att sjunka rejält.

Kommentar av Ditt Liv Ditt Ansvar

Skrivet 2/12

Man får inte glömma bort att

Ditt Liv Ditt Ansvars bild

Man får inte glömma bort att vaccinationen inte ger något immunförsvar mot svininfluensan eller dess mutationer i framtiden, dvs nästa år och framåt. Man måste alltså vaccinera sig igen nästa år, och nästa, och nästa, och (ja, ni fattar?), och därmed återigen utsätta sig för 0.11 promilles risk för allvarliga biverkningar eller döden. Under ett 80-årigt liv så blir risken nästan 1 % (0.89 % för att vara exakt) pga alla vaccinationstillfällen. Och då är inga långtidsbiverkningar inräknade; det är ingen som vet hur mycket den sammanlagda effekten av alla vaccinationer under en persons livstid ökar risken att drabbas mer eller mindre lindrigt (eller allvarligt) av diverse olika (moderna) åkommor som allergier, alzheimers, autism, reumatism eller MS. --- Låt oss säga att man blir sjuk av en muterad svininfluensa vart 10:e år om man inte vaccinerar sig, och att dödsrisken är 1 på 100000 - då är risken att dö av svininfluensan däremot bara cirka 0.008 % under 80 år. --- Man kanske inte riktigt kan påstå att det är 110 gånger så farligt att vaccinera sig som det är att avstå från det, då svininfluensan också kan ge livslånga men, och då det finns risk att man måste använda en respirator. Fast med den osäkerhet som finns om vacciners långtidsbiverkningar så är min övertygelse att man mer än väl kan kvitta dessa risker mot varandra.

Kommentar av Anne

Skrivet 1/12

Jag haren fråga till alla

Annes bild

Jag haren fråga till alla föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn. Vad kommer ni göra om barnen får influensan, och hur kommer ni känna er då? Precis som någon skrev längre ner, så vill man göra allt för sina barn, att de ska må bra och förbli friska. Man kan ju inte direkt påstå att ni som väljer att inte vaccinera barnen gör allt för de, tvärt om så försätter ni de i en sårbar situation. Jag vill bara veta hur ni tänker. Och snälla, inget skitsnack om biverkningar, nästan alla jag känner har vaccinerat sig och ingen har haft någon biverkning förutom lite ömhet i armen, enligt de kändes detta som träningsvärk.

Vad väljer man, att barnen får lite träningsvärk eller att de i bästa fall ligger sjuka hemma i 1-2 v med feber, frossa osv och i värsta fall dör eller får lunginflammation?

Kommentar av Anneli

Skrivet 5/12

Du lilla vän jag själv har 4

Annelis bild

Du lilla vän jag själv har 4 barn i åldrarna 6år 5år 3år och och 5månader.Vi alla har haft svinsjukan ingen av oss blev alvarligt sjuk inte ens den minsta.Jag förstår att du inte är speciellt kunnig i detta ämne med just vaccination forska lite på internet och fråga experter så ska du se hur farlig denna spruta är.Det är däremot inte klokt att du vill utsätta dina barn för denna spruta.Biverkningarna visar inte sig direkt det kan ta 10 år och då är det ingen som kommer ta ansvar för biverkningarna läkemedelsverket har avskrivit sig allt ansvar om denna spruta, KONSTIGT VA!!!Du vet väl att denna spruta söker sig till nervbanorna och ansamlas även i hjärnan så har du barn under 10 år riskerar dom att få en allvarlig hjärnskada så du vet!!!! Men men tröga människor finns det gott om jag själv är utbildad sjuksköterska därför vet jag vad dessa ämnen kan ställa till med.

Kommentar av Ditt Liv Ditt Ansvar

Skrivet 3/12

Att välja att inte vaccinera

Ditt Liv Ditt Ansvars bild

Att välja att inte vaccinera sina barn är ett aktivt val som man gör för sina barns bästa - och detta val är förmodligen "aktivare" än det val som de som väljer att vaccinera sina barn gör!

Det innebär alltså att man gör allt man kan för barnen:
man har ägnat tid åt att läsa om svininfluensan från alla möjliga källor (och inte bara main-stream-media), man har gjort egna riskbedömningar, och man har analyserat trovärdigheten och okunskapen hos "auktoriteter" som WHO, media och de statliga verk som försöker övertala oss att vaccinera barnen och oss själva, trots att statistiken hela tiden har visat hur ofarlig svininfluensan faktiskt är.
Man får dessutom ägna kraft och tid att stå upp för sitt val, eftersom det inte betraktas som "korrekt" av de som inte själva har forskat i det aktuella kunskapsläget.

Så man kan verkligen påstå att vi som väljer att inte vaccinera barnen gör allt som står i vår makt för dem!

(Detta är ett tillägg till min förra kommentar.)

Kommentar av Ditt Liv Ditt Ansvar

Skrivet 3/12

Det är helt ok om barnen får

Ditt Liv Ditt Ansvars bild

Det är helt ok om barnen får svininfluensan - ett av barnen har troligen redan haft den, han var sjuk i fem dygn med hög feber.

Med en uppskattad dödlighet på 1/100000 så är svininfluensan ofarligare än de vanliga vinterinfluensorna (man bör bara vara extra vaksam runt 4-5 dygnet så febern inte tilltar), och de är det ingen som ifrågasätter om man vaccinerar sig mot eller inte.

Jag vill däremot inte ha allvarliga vaccinationsbiverkningar på mitt samvete, vare sig de omedelbara (risken är 1/9000 enligt senaste statistiken från Läkemedelsverket, se mina andra kommentarer) eller de mer diffusa långsiktiga biverkningarna som kanske yttrar sig i reumatism eller allergier. Om de får svininfluensan så får de också ett starkt immunförsvar mot dess mutationer inom de närmaste 10 åren, vilket decimerar influensans farlighet ytterligare.

Kommentar av Anna

Skrivet 2/12

Inget skitsnack om

Annas bild

Inget skitsnack om biverkningar? Men själv pratar du om biverkningar av att FÅ influensan....då kanske man inte skulle prata om dem heller? :)

Alla gör som de känner är bäst! Vilket man väljer beror på vilken information man har tagit till sig.

Jag ska inte vaccinera mig och inte mina barn heller. jag & ett av mina barn har haft influensan och det var inte så himla farligt. Om mitt andra barn får den...tja då får han den, inte mer med det. Jag skulle absolut inte känna mig som en dålig förälder för det.

Däremot så har jag och mina barn fått det riktigt jobbigt efter att ha tagit andra vaccin och därför vill jag inte utsätta oss för vaccin i onödan. För, det ÄR i onödan! Influensan smittar snabbt men dess sjukdomsförlopp och symptom är mycket lindrigare än den årliga influensans (än så länge).

Kommentar av Einar Skovly

Skrivet 27/11

Jeg vil rekommendere alle å

Einar Skovlys bild

Jeg vil rekommendere alle å se denne videoen av en PhD i offentlig helse som nå er nonne:
http://www.vimeo.com/7298827

Videoen presenterer en mengde fakta om svininfluensan som ikke kommer fram i media. Jeg er skeptisk til de mange konspirasjonsteorier som dukker opp, men denne videoen presenterer fakta uten å forsøke å skape en historie av det. Det er iallefall klart at det er mye skumt med svininfluensan.

Kommentar av Insjuknat

Skrivet 27/11

Jag håller precis på att

Insjuknats bild

Jag håller precis på att tillfriskna från svininfluensan. 8 dygn med feber, muskelvärk, trötthet, hosta och frossa. Jag skulle lätt välja att genomlida samma sak flera gånger om än att ta ett vaccin med okända framtida konsekvenser för mig och mina barn.

Kommentar av Anneli

Skrivet 5/12

Hej håller helt med dig vi

Annelis bild

Hej håller helt med dig vi tog inte sprutan vi fick svinsjukan det var över på 7 dagar!!!Läkemedelsverket vill bara tjäna pengar dom svinen!!!

Annons

Fler diskussioner