Bli först med att betygsätta denna medicin.

Fevarin

Fevarin är ett läkemedel mot depression hos vuxna och för behandling av tvångssyndrom hos vuxna och barn över 8 år.
Medicinen tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare, och ökar halten av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Möjliga biverkningar: 

En del av de biverkningar som kan uppkomma är illamående och kräkningar, led- och muskelvärk men även ångest, oro och sömnrubbningar.

Varning för! Du bör inte använda Fevarin om du samtidigt äter MAO-hämmande läkemedel, och rådfråga din läkare om du lider av diabetes eller epilepsi.

Verksam substans: Fluvoxamin

Mer information hittar du på Fass: klicka här.

Uppdaterad 2010-04-13

Betygsätt själv:

Inga röster än

Kommentera artikeln

Kommentar av anonym

Skrivet 25/11

anonyms bild

På grund av goda antikataplektiska effekter kan FEVARIN (Fluvoxamin) användas med fördel i behandlingen av narkolepsi, det har vid denna (off label-)användning visat tydliga fördelar gentemot en rad andra antidepressiva.
Svenska läkemedelsförmånsverket bör därför säkerligen ompröva sitt belsut om att i inget fall medge högkostnadsskydd för användning av fluvoxamin. Deras beslut må emellertid vara passande för depressionsbehandling.
Med hänsyn till den betydliga ökningen av antal narkolepsipatienter i Sverige till följd av den påtvingade ympningen mot svininfluenza kan det antas, att onödigt många patienter behandlas med onödigt starkt sederande antidepressiva i stället för att kunna tillgripa fluvoxamin, vilket är speciellt i antikataplektiska hänseendet ett viktigt alternativ.
En sådan bedömning kan emellertid inte träffas med utgångspunkt för kohortstudier, som TLV nödvändigtvis favoriserar. Det krävs granskning av kasuistisk dokumentation.

Annons