Betyg:

4

Sendoxan

Cytostatikabehandling som bland annat används till barn med Neuroblastom, men även viss lungcancer, bröstcancer och leukemi.
Sendoxan skadar arvsmassan i cellerna på ett sätt som gör att celldelningen hämmas och cancercellerna dör. Sendoxan hämmar också immunförsvaret.
Sendoxan används huvudsakligen vid olika typer av cancer samt mot vissa så kallade autoimmuna sjukdomar, till exempel långvarig och svår ledgångsreumatism, så kallad reumatoid artrit.

Möjliga biverkningar: 

Det är svårt att gå igenom en behandling med cytostatika. Biverkningarna är många och de flesta patienter får en mer eller mindre jobbig tid.
Några av de vanligaste är aptitlöshet, nedsatt benmärgsfunktion, ökad blödningsbenägenhet, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, buksmärta. Hudutslag, nässelutslag, leverpåverkan, håravfall, inflammation i urinblåsan med blod i urinen och nflammation i ögats bindhinna. Sendoxan kan ge nedsatt motståndskraft mot infektioner, vilket kan yttra sig som feber.
Läs om fler biverkningar på Fass.
Hur har det varit för dig? Berätta gärna nedan i artikelkommentaren, så får andra i samma situation veta.

Varning för! Undvik vaccinering samtidigt som du går under cytostatika. Preventivmedel är viktigt, för både män och kvinnor, risk för fosterrdöd är stor.

Verksam substans: Cyklofosfamid

Mer information hittar du på Fass: klicka här.

Uppdaterad 2010-03-01

Betygsätt själv:

Ditt betyg: Inget Medel: 4 (5 röster)

Diskussioner om Sendoxan

Uppdaterad: 2009-09-15

3 kommentarer

Uppdaterad: 2009-08-27

Inga kommentarer

Alla diskussioner

Annons