Bli först med att betygsätta denna medicin.

Sensaval

Sensaval är ett så kallat tricykliskt antidepressivt läkemedel. Sensaval verkar genom att påverka upptaget av de ämnen som reglerar överföringen mellan nervcellerna i hjärnan. Störningar av impulser i hjärnan anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression.

Möjliga biverkningar: 

Några av de vanliga biverkningar som Sensaval kan ge är darrningar, huvudvärk, synpåverkan, muntorrhet, iilmående, hjärtklappning och snabba hjärtslag.
Några av de mindre vanliga är sömnproblem, hjärtpåverkan och förvirring.

Varning för! Ta inte om du haft en hjärtinfarkt.

Verksam substans: Nortriptylin

Mer information hittar du på Fass: klicka här.

Uppdaterad 2011-01-21

Betygsätt själv:

Inga röster än

Annons