Uppdaterad: 2010-05-31

Kommentera

"Askmolnet farligt om det kommer ner till marken"

Bild

Foto: Jon, Gustafsson, Scanpix

Människor med astma, kol, hjärt- och lungsjukdomar är de mest utsatta om molnet från det isländska vulkanutbrottet kommer närmare marken. "De här partiklarna är mer aggressiva eftersom de är sura också", säger Tom Bellander, docent i miljömedicin, vid Karolinska Institutet.

Med hjälp av vinden har det stora molnet med aska från vulkanutbrottet vid
Eyjafjallajökull på Island dragit in över Sverige. Fortfarande på morgonen den 15 april ligger det på 6000 meters höjd, men skulle de
vertikala vindarna föra molnet närmare marken kan det bli farligt att gå ut.

- Blir det riktigt extremt får vi kanske rådet att stanna inne, tejpa igen allting och sätta på dammsugaren, men där är vi absolut inte ännu. På
Island kanske de får det rådet nu, säger Tom Bellander, docent i miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Askan innehåller vassa partiklar av sten och damm, men också svavel och fluor. Det är giftiga ämnen, men i dessa doser ska de vara ofarliga enligt Tom Bellander, om exponeringen inte pågår under lång tid.

Hur partiklar från trafiken påverkar hälsan är väl undersökt, men aska från vulkanutbrott är inte lika välstuderat. Halterna i luften kontrolleras regelbundet av kommunerna i landet. Hör av dig till din kommun eller titta på hemsidan för att få de aktuella värdena de närmaste timmarna och dagarna.

Så här kollar du partiklarna

När är värdena för höga?

- Alla partiklar är farliga och även nivåer inom gränsvärdena har hälsoeffekter. De riktvärden vi har grundar sig på antalet dagar per år som halterna kan vara höga, på flera gator i Stockholm, som Sveavägen och Hornsgatan, har de dagarna passerats för länge sedan. Det beror på dubbdäcken.

Om nivåerna
stiger kan en rekommendation om att stanna inne bli aktuell och Tom Bellander är en av flera experter som kontaktas för att hjälpa
Socialstyrelsen att formulera en rekommendation.

- Inomhus är man skyddat, bäst är det på kontor och liknande där det finns mekanisk ventilation, enligt Tom Bellander.

De senaste torra dagarna har partiklarna ändå varit höga på grund av vinterdäck och dubbdäck som sliter upp asfalten. Askan kan blåsa förbi Sverige, utan att komma ner på den nivån att människor blir påverkade. Regn är bra, då det spolar bort partiklarna.

________________________________________________

FAKTA/Hälsoeffekter av partiklar

 •  Ökad risk för död i akut lungsjukdom.
 •  Ökat
  antal sjukhusbesök p g a luftvägssjukdom.
 •  Ökad risk för försämring av
  tillståndet hos astmatiker.
 •  Ökad risk för lunginflammation.
 •  Risk för
  försämrat tillstånd vid hosta och bronkit. 
 •  Ökad risk för lungcancer.
 •  Ökad
  risk för förtida dödlighet.
 •  Ökat antal sjukvårdsbesök p g a hjärt-
  kärl sjukdom.
 •  Ökad risk för påverkan på hjärtrytm.
 •  Ökad risk för
  hjärtattack.


Källa:
Luftvårdsförbundet

Ur Luftvårdsförbundets rapport:

"Akuta effekter av korttidsexponering kan exempelvis
visa sig i att antalet sjukhusinläggningar för luftvägsbesvär eller hjärt- kärlsjukdom ökar och att försäljning av astmamedicin ökar. Man
har också konstaterat påverkan på hjärtrytmen och ökad halt NO i utandningsluften (NO är en indikator på inflammation).
Det finns ett
stort antal studier av hur halten av PM10 under kort tid påverkar antalet dödsfall. Att tillfälligt förhöjda halter av partiklar ökar
antalet akutbesök eller personer som tas in på sjukhus för lungsjukdomar, bl.a. astma, har konstaterats i ett stort antal studier
från varierande miljöer (WHO, 2005a och 2005b)."

Här finns rapporten från Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län

Dina mediciner-TV i samarbete med Scanpix:

Artikel skriven av Hanna Brodda 2010-04-16
Hanna Broddas bild

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

Inga kommentarer

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

1 kommentar

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

4 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.
Uppdaterad: 2016-06-28

1 kommentar

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige och de flesta andra industrialiserade länder. Det bästa sättet att undvika att drabbas är ofta en kombination av ändrade levnadsvanor och mediciner.

Annons