Uppdaterad: 2010-05-31

Kommentera

"Askmolnet farligt om det kommer ner till marken"

Bild

Foto: Jon, Gustafsson, Scanpix

Människor med astma, kol, hjärt- och lungsjukdomar är de mest utsatta om molnet från det isländska vulkanutbrottet kommer närmare marken. "De här partiklarna är mer aggressiva eftersom de är sura också", säger Tom Bellander, docent i miljömedicin, vid Karolinska Institutet.

Med hjälp av vinden har det stora molnet med aska från vulkanutbrottet vid
Eyjafjallajökull på Island dragit in över Sverige. Fortfarande på morgonen den 15 april ligger det på 6000 meters höjd, men skulle de
vertikala vindarna föra molnet närmare marken kan det bli farligt att gå ut.

- Blir det riktigt extremt får vi kanske rådet att stanna inne, tejpa igen allting och sätta på dammsugaren, men där är vi absolut inte ännu. På
Island kanske de får det rådet nu, säger Tom Bellander, docent i miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Askan innehåller vassa partiklar av sten och damm, men också svavel och fluor. Det är giftiga ämnen, men i dessa doser ska de vara ofarliga enligt Tom Bellander, om exponeringen inte pågår under lång tid.

Hur partiklar från trafiken påverkar hälsan är väl undersökt, men aska från vulkanutbrott är inte lika välstuderat. Halterna i luften kontrolleras regelbundet av kommunerna i landet. Hör av dig till din kommun eller titta på hemsidan för att få de aktuella värdena de närmaste timmarna och dagarna.

Så här kollar du partiklarna

När är värdena för höga?

- Alla partiklar är farliga och även nivåer inom gränsvärdena har hälsoeffekter. De riktvärden vi har grundar sig på antalet dagar per år som halterna kan vara höga, på flera gator i Stockholm, som Sveavägen och Hornsgatan, har de dagarna passerats för länge sedan. Det beror på dubbdäcken.

Om nivåerna
stiger kan en rekommendation om att stanna inne bli aktuell och Tom Bellander är en av flera experter som kontaktas för att hjälpa
Socialstyrelsen att formulera en rekommendation.

- Inomhus är man skyddat, bäst är det på kontor och liknande där det finns mekanisk ventilation, enligt Tom Bellander.

De senaste torra dagarna har partiklarna ändå varit höga på grund av vinterdäck och dubbdäck som sliter upp asfalten. Askan kan blåsa förbi Sverige, utan att komma ner på den nivån att människor blir påverkade. Regn är bra, då det spolar bort partiklarna.

________________________________________________

FAKTA/Hälsoeffekter av partiklar

 •  Ökad risk för död i akut lungsjukdom.
 •  Ökat
  antal sjukhusbesök p g a luftvägssjukdom.
 •  Ökad risk för försämring av
  tillståndet hos astmatiker.
 •  Ökad risk för lunginflammation.
 •  Risk för
  försämrat tillstånd vid hosta och bronkit. 
 •  Ökad risk för lungcancer.
 •  Ökad
  risk för förtida dödlighet.
 •  Ökat antal sjukvårdsbesök p g a hjärt-
  kärl sjukdom.
 •  Ökad risk för påverkan på hjärtrytm.
 •  Ökad risk för
  hjärtattack.


Källa:
Luftvårdsförbundet

Ur Luftvårdsförbundets rapport:

"Akuta effekter av korttidsexponering kan exempelvis
visa sig i att antalet sjukhusinläggningar för luftvägsbesvär eller hjärt- kärlsjukdom ökar och att försäljning av astmamedicin ökar. Man
har också konstaterat påverkan på hjärtrytmen och ökad halt NO i utandningsluften (NO är en indikator på inflammation).
Det finns ett
stort antal studier av hur halten av PM10 under kort tid påverkar antalet dödsfall. Att tillfälligt förhöjda halter av partiklar ökar
antalet akutbesök eller personer som tas in på sjukhus för lungsjukdomar, bl.a. astma, har konstaterats i ett stort antal studier
från varierande miljöer (WHO, 2005a och 2005b)."

Här finns rapporten från Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län

Dina mediciner-TV i samarbete med Scanpix:

Artikel skriven av Hanna Brodda 2010-04-16
Hanna Broddas bild

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons