Uppdaterad: 2012-02-06

4 kommentarer

Bästa behandlingen för dig med diabetes

Bild

Den som både medicinerar och ändrar sin livsstil kan skjuta upp eller helt undvika stadiet med insulintillförsel via spruta. Fungerar inget annat är insulinsprutan en livsnödvändighet.

Fakta om Repaglinid

Repaglinid är en tablett som hjälper bukspottkörteln att producera mer insulin och därigenom sänker blodsockerhalten

Varning för: Inte lämplig för dig med lever, eller njurbesvär.

2.666665
Ditt betyg: Inget Medel: 2.7 (3 röster)

Fakta om Lantus

Färglös injektionsvätska med insulin för diabetiker.

Varning för: Magnecyl kan påverka dosen du behöver. Kontrollera dosen med din...

3.833335
Ditt betyg: Inget Medel: 3.8 (6 röster)

Fakta om Metformin

För människor som utvecklat diabetes och som inte kunnat stoppa sin sjukdom med enbart kost och motion.

Varning för: Ta inte tillsammans med mycket alkohol eller om din lever är...

2.857145
Ditt betyg: Inget Medel: 2.9 (14 röster)

Fakta om Byetta

Byetta är ett läkemedel som ska injiceras och används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes.

Varning för: Gå inte för länge med för lågt blodsocker. Se upp om du har en...

4.2
Ditt betyg: Inget Medel: 4.2 (5 röster)

Fakta om Victoza

Ny behandling som används för att sänka blodsockret hos patienter med diabetes typ 2.

Varning för: Rekommenderas för närvarande inte till patienter dålig...

3.916665
Ditt betyg: Inget Medel: 3.9 (48 röster)

Fakta om Onglyza

Onglyza används för diabetes typ 2 när det första läkemedlet inte längre är tillräckligt.

Varning för: Om du haft hjärtsvikt eller leversvikt kan Onglyza vara fel för...

3.6
Ditt betyg: Inget Medel: 3.6 (5 röster)

Många som får veta att de har diabetes får en känsla av hopplöshet. De orkar varken träna eller bry sig om sin medicinering. Men den som gör det har allt att vinna.

De allra flesta läkare följer Kloka listans rekommendationer att ge Metformin inom tre till sex månader efter att diabetes konstaterats, om inte patienten börjat träna, gått ner i vikt och ordenligt lagt om sin kost. Men därefter händer något.

Om en patient inte får kontroll på sitt blodsocker behövs ytterligare ett preparat, eller helt annan medicinering. Då finns mängder av preparat och läkarna har inte alltid tid eller intresse av att leta upp det bästa för just dig.

- I Finland är vi lite mer moderna, säger diabetesläkaren och forskaren Antti Virkamäki, på Mehiläinens diabetesklinik. Där är det mycket vanligare att skräddarsy och individanpassa behandlingen för
diabetikerna. Konsekvensen här blir att patienten får för lite förebyggande insatser, designade för att stoppa de svåra följdsjukdomarna, säger han.

Har du diabetes typ 2? Läs om symptomen här.

 

Den här typen av preparat finns på marknaden:
Ibland ska de ges ensamt, ibland i kombination, beroende på dina blodvärden, din kondition i övrigt och vilka biverkningar du drabbas av. Resonera med din doktor.

  • Ger ökad känslighet för insulin:

Metformin, Glucophage -
det här är den medicin som rekommenderas i början och i bland
förebyggande till patienter med insulinresistens eller konstaterad
diabetes. Fördelar: Bra för i övrigt friska diabetiker - påverkar inte
vikten. Nackdelar: Olämplig för äldre, kan ge njurbesvär, magbesvär.

Rosiglitazon, Pioglitazon - Minskar insulinresistensen genom att
förbättra glukosupptaget och dämpa leverns glukosproduktion. Så kallade "Glitazoner".  Fördelar: De påverkar även blodfetterna bra genom att höja det goda HDL och sänka det onda  LDL. Nackdelar: Kan ge viktökning, ödem och några få drabbas av hjärtsvikt.

 

  • Ökar frisättningen av insulin:

Daonil, Mindiab, Amaryl -  Verkar blodsockersänkande genom att dels öka den egna insulinproduktionen. Kallas "sulfonureider". Fördelar: Har det fungerat bra för någon,
är det bra att fortsätta, så lyder rådet. Nackdelar: Kan öka vikten och
sänka blodsockret för mycket.

Repaglinid -
ett oralt diabetesläkemedel som innehåller repaglinid, som hjälper bukspottkörteln att producera mer insulin och därigenom sänker blodsockerhalten   Fördelar: Snabb insulinfrisättning, ger mindre viktökning. Nackdelar: Måste tas till varje måltid.

  • Ökar frisättningen av insulin och minskar sockerproduktionen


Onglyza*, Januvia - nya mediciner med gliptiner som har förmågan
att både sänka blodsockret och hindra att det sjunker för lågt.  Verkar genom att öka kroppens förmåga att utsöndra insulin och hålla tillbaka tillverkningen av glukagon, som är ett hormon som ökar utsöndringen av sockret som tillverkas i levern. Onglyza påverkar inkretinerna, hormoner i
våra tarmar, som naturligt höjer insulinnivåerna. Kallas på läkarspråk
DPP-4-hämmare. Fördelar: Minskar lusten att småäta minskar då
blodsocker-nivån är jämn. Inga allvarliga biverkningar. Nackdelar: Anses viktneutral, men kan öka vikten hos enstaka.

Byette - kom ursprungligen från ödlan Gilas spott som visade sg ha en insulinhöjande och sockersänkande effekt. Fördelar: Gynnsam effekt på vikten. Nackdelar: Dyr. Man vet inte ännu om viktnedgången också gynnar hjärt-och kärlsystem.

  • Tillföra konstgjord insulin:

Lantus, osv  - när en diabetes blir mer svårbehandlad eller insulinproduktionen helt upphört, som för typ 1 diabetiker, måste det hormonet tillföras på konstgjord väg. Nackdelar: Måste sprutas in med injektion. Kan ge viktökning.

I Finland gjordes en omfattande satsning för att hitta de obehandlade diabetikerna, innan de hamnade i sjukhusens sängar, berättar Virkamäki på ett möte arrangerat av Astrazeneca inför Diabetesdagen den 14 november 2009. Drygt
200 000 patienter upptäcktes och i dag har en halv miljon människor i Finland konstaterad diabetes.

Kan ett svajigt blodsocker fångas upp innan det lett till svårare sjukdomar, finns mycket pengar att tjäna,
visar hans kalkyler på diabeteskostnaderna. Förutom det lidande som kan undvikas för människan som slipper amputera ett ben eller få en hjärtinfarkt. Hela 55 procent av diabetesvårdens kostnad uppkommer vid
sjukhusvård. Medicinerna kostar bara 7 procent. Det är ett argument att ta med till doktorn, när ett dyrare, men kanske bättre anpassat preparat diskuteras.

Prata med doktorn, det gör vi alldeles för lite, anser Antti Virkamäki.

- Vi läkare tycker inte att vi har den tiden, men det är synd eftersom när patienten inte får veta allt om sin medicinering, hur den
verkar och varför han eller hon ska ta den, då vet vi att följsamheten minskar, säger han, och prognosen försämras. Det är ju i slutändan patienten som måste ta ansvar för sin behandling, att tabletten tas och vid rätt tillfälle.

_______________________________________________
Symptom på lågt blodsocker/hypoglykemi

 

En vanlig biverkan hos de äldre diabetesmedicinerna, dock inte Metformin, är att blodsockret ibland sjukner för lågt.

  • Kraftlöshet.
  • Yrsel.
  • Ökad svettning.
  • Snabb puls.
  • Synrubbningar.
  • Koncentrationssvårigheter, en känsla av obehag, vissa beskriver att de känner sig som när de blir rädda.

Behandla så här: Vanligen hjälper det att äta eller dricka något som innehåller socker, men händer det ofta kan det vara fel på behandlingen.

Artikel skriven av Hanna Brodda 2009-11-12
Hanna Broddas bild

Kommentera artikeln

Kommentar av Adil

Skrivet 26/1

Min pappa

Adils bild

Min pappa från MAROCKO vill ha hjälp med diabetes medicin hur kan ni hjälpa mig med det tack

Kommentar av Sanna Eriksson

Skrivet 5/1

Mer forskning om metformin och diabets krävs

Sanna Erikssons bild

Precis som Staffan Arvas skriver ovan så tycker jag att det borde göras mer för att fånga upp de som går med diabetes men som inte har fått någon diagnos. Det vill säga de vet inget om själva utan har en oupptäckt och obehandlad sjukdom. Antalet med diabetes fall ökar stadigt i världen och lär snart vara upp i cirka 400 miljoner fall (enligt statistik 2013 från international diabetes federation). Att sätta in läkemedel i ett senare skede, till exempel metformin, http://www.metformin.se/ , fungerar förvisso men det skulle naturligtvis vara mycket bättre att upptäcka diabetesfall tidigare och behandla med livsstilförändringar för att senare slippa medicinering med läkemedel så som metformin och andra.

Kommentar av Staffan Arvas

Skrivet 16/11

Det är verkligen märkligt att

Staffan Arvass bild

Det är verkligen märkligt att det görs så lite i Sverige för att fånga upp de som går med oupptäckt diabetes. Socialstyrelsen skriver att det är ungefär lika många som har konstaterad som oupptäckt diabetes i Sverige. Borde till något i likhet med det finska exemplet.

Kommentar av mazarin

Skrivet 15/11

Det var perfekt timing på den

mazarins bild

Det var perfekt timing på den här artikeln! Dags ätt byta medicin och kanske läkare.

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-02-20

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

Inga kommentarer

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

1 kommentar

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

4 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.

Annons