Uppdaterad: 2012-02-06

4 kommentarer

Bästa behandlingen för dig med diabetes

Bild

Den som både medicinerar och ändrar sin livsstil kan skjuta upp eller helt undvika stadiet med insulintillförsel via spruta. Fungerar inget annat är insulinsprutan en livsnödvändighet.

Fakta om Repaglinid

Repaglinid är en tablett som hjälper bukspottkörteln att producera mer insulin och därigenom sänker blodsockerhalten

Varning för: Inte lämplig för dig med lever, eller njurbesvär.

2.666665
Ditt betyg: Inget Medel: 2.7 (3 röster)

Fakta om Lantus

Färglös injektionsvätska med insulin för diabetiker.

Varning för: Magnecyl kan påverka dosen du behöver. Kontrollera dosen med din...

3.833335
Ditt betyg: Inget Medel: 3.8 (6 röster)

Fakta om Metformin

För människor som utvecklat diabetes och som inte kunnat stoppa sin sjukdom med enbart kost och motion.

Varning för: Ta inte tillsammans med mycket alkohol eller om din lever är...

2.933335
Ditt betyg: Inget Medel: 2.9 (15 röster)

Fakta om Byetta

Byetta är ett läkemedel som ska injiceras och används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes.

Varning för: Gå inte för länge med för lågt blodsocker. Se upp om du har en...

4.2
Ditt betyg: Inget Medel: 4.2 (5 röster)

Fakta om Victoza

Ny behandling som används för att sänka blodsockret hos patienter med diabetes typ 2.

Varning för: Rekommenderas för närvarande inte till patienter dålig...

3.916665
Ditt betyg: Inget Medel: 3.9 (48 röster)

Fakta om Onglyza

Onglyza används för diabetes typ 2 när det första läkemedlet inte längre är tillräckligt.

Varning för: Om du haft hjärtsvikt eller leversvikt kan Onglyza vara fel för...

3.6
Ditt betyg: Inget Medel: 3.6 (5 röster)

Många som får veta att de har diabetes får en känsla av hopplöshet. De orkar varken träna eller bry sig om sin medicinering. Men den som gör det har allt att vinna.

De allra flesta läkare följer Kloka listans rekommendationer att ge Metformin inom tre till sex månader efter att diabetes konstaterats, om inte patienten börjat träna, gått ner i vikt och ordenligt lagt om sin kost. Men därefter händer något.

Om en patient inte får kontroll på sitt blodsocker behövs ytterligare ett preparat, eller helt annan medicinering. Då finns mängder av preparat och läkarna har inte alltid tid eller intresse av att leta upp det bästa för just dig.

- I Finland är vi lite mer moderna, säger diabetesläkaren och forskaren Antti Virkamäki, på Mehiläinens diabetesklinik. Där är det mycket vanligare att skräddarsy och individanpassa behandlingen för
diabetikerna. Konsekvensen här blir att patienten får för lite förebyggande insatser, designade för att stoppa de svåra följdsjukdomarna, säger han.

Har du diabetes typ 2? Läs om symptomen här.

 

Den här typen av preparat finns på marknaden:
Ibland ska de ges ensamt, ibland i kombination, beroende på dina blodvärden, din kondition i övrigt och vilka biverkningar du drabbas av. Resonera med din doktor.

  • Ger ökad känslighet för insulin:

Metformin, Glucophage -
det här är den medicin som rekommenderas i början och i bland
förebyggande till patienter med insulinresistens eller konstaterad
diabetes. Fördelar: Bra för i övrigt friska diabetiker - påverkar inte
vikten. Nackdelar: Olämplig för äldre, kan ge njurbesvär, magbesvär.

Rosiglitazon, Pioglitazon - Minskar insulinresistensen genom att
förbättra glukosupptaget och dämpa leverns glukosproduktion. Så kallade "Glitazoner".  Fördelar: De påverkar även blodfetterna bra genom att höja det goda HDL och sänka det onda  LDL. Nackdelar: Kan ge viktökning, ödem och några få drabbas av hjärtsvikt.

 

  • Ökar frisättningen av insulin:

Daonil, Mindiab, Amaryl -  Verkar blodsockersänkande genom att dels öka den egna insulinproduktionen. Kallas "sulfonureider". Fördelar: Har det fungerat bra för någon,
är det bra att fortsätta, så lyder rådet. Nackdelar: Kan öka vikten och
sänka blodsockret för mycket.

Repaglinid -
ett oralt diabetesläkemedel som innehåller repaglinid, som hjälper bukspottkörteln att producera mer insulin och därigenom sänker blodsockerhalten   Fördelar: Snabb insulinfrisättning, ger mindre viktökning. Nackdelar: Måste tas till varje måltid.

  • Ökar frisättningen av insulin och minskar sockerproduktionen


Onglyza*, Januvia - nya mediciner med gliptiner som har förmågan
att både sänka blodsockret och hindra att det sjunker för lågt.  Verkar genom att öka kroppens förmåga att utsöndra insulin och hålla tillbaka tillverkningen av glukagon, som är ett hormon som ökar utsöndringen av sockret som tillverkas i levern. Onglyza påverkar inkretinerna, hormoner i
våra tarmar, som naturligt höjer insulinnivåerna. Kallas på läkarspråk
DPP-4-hämmare. Fördelar: Minskar lusten att småäta minskar då
blodsocker-nivån är jämn. Inga allvarliga biverkningar. Nackdelar: Anses viktneutral, men kan öka vikten hos enstaka.

Byette - kom ursprungligen från ödlan Gilas spott som visade sg ha en insulinhöjande och sockersänkande effekt. Fördelar: Gynnsam effekt på vikten. Nackdelar: Dyr. Man vet inte ännu om viktnedgången också gynnar hjärt-och kärlsystem.

  • Tillföra konstgjord insulin:

Lantus, osv  - när en diabetes blir mer svårbehandlad eller insulinproduktionen helt upphört, som för typ 1 diabetiker, måste det hormonet tillföras på konstgjord väg. Nackdelar: Måste sprutas in med injektion. Kan ge viktökning.

I Finland gjordes en omfattande satsning för att hitta de obehandlade diabetikerna, innan de hamnade i sjukhusens sängar, berättar Virkamäki på ett möte arrangerat av Astrazeneca inför Diabetesdagen den 14 november 2009. Drygt
200 000 patienter upptäcktes och i dag har en halv miljon människor i Finland konstaterad diabetes.

Kan ett svajigt blodsocker fångas upp innan det lett till svårare sjukdomar, finns mycket pengar att tjäna,
visar hans kalkyler på diabeteskostnaderna. Förutom det lidande som kan undvikas för människan som slipper amputera ett ben eller få en hjärtinfarkt. Hela 55 procent av diabetesvårdens kostnad uppkommer vid
sjukhusvård. Medicinerna kostar bara 7 procent. Det är ett argument att ta med till doktorn, när ett dyrare, men kanske bättre anpassat preparat diskuteras.

Prata med doktorn, det gör vi alldeles för lite, anser Antti Virkamäki.

- Vi läkare tycker inte att vi har den tiden, men det är synd eftersom när patienten inte får veta allt om sin medicinering, hur den
verkar och varför han eller hon ska ta den, då vet vi att följsamheten minskar, säger han, och prognosen försämras. Det är ju i slutändan patienten som måste ta ansvar för sin behandling, att tabletten tas och vid rätt tillfälle.

_______________________________________________
Symptom på lågt blodsocker/hypoglykemi

 

En vanlig biverkan hos de äldre diabetesmedicinerna, dock inte Metformin, är att blodsockret ibland sjukner för lågt.

  • Kraftlöshet.
  • Yrsel.
  • Ökad svettning.
  • Snabb puls.
  • Synrubbningar.
  • Koncentrationssvårigheter, en känsla av obehag, vissa beskriver att de känner sig som när de blir rädda.

Behandla så här: Vanligen hjälper det att äta eller dricka något som innehåller socker, men händer det ofta kan det vara fel på behandlingen.

Artikel skriven av Hanna Brodda 2009-11-12
Hanna Broddas bild

Kommentera artikeln

Kommentar av Adil

Skrivet 26/1

Min pappa

Adils bild

Min pappa från MAROCKO vill ha hjälp med diabetes medicin hur kan ni hjälpa mig med det tack

Kommentar av Sanna Eriksson

Skrivet 5/1

Mer forskning om metformin och diabets krävs

Sanna Erikssons bild

Precis som Staffan Arvas skriver ovan så tycker jag att det borde göras mer för att fånga upp de som går med diabetes men som inte har fått någon diagnos. Det vill säga de vet inget om själva utan har en oupptäckt och obehandlad sjukdom. Antalet med diabetes fall ökar stadigt i världen och lär snart vara upp i cirka 400 miljoner fall (enligt statistik 2013 från international diabetes federation). Att sätta in läkemedel i ett senare skede, till exempel metformin, http://www.metformin.se/ , fungerar förvisso men det skulle naturligtvis vara mycket bättre att upptäcka diabetesfall tidigare och behandla med livsstilförändringar för att senare slippa medicinering med läkemedel så som metformin och andra.

Kommentar av Staffan Arvas

Skrivet 16/11

Det är verkligen märkligt att

Staffan Arvass bild

Det är verkligen märkligt att det görs så lite i Sverige för att fånga upp de som går med oupptäckt diabetes. Socialstyrelsen skriver att det är ungefär lika många som har konstaterad som oupptäckt diabetes i Sverige. Borde till något i likhet med det finska exemplet.

Kommentar av mazarin

Skrivet 15/11

Det var perfekt timing på den

mazarins bild

Det var perfekt timing på den här artikeln! Dags ätt byta medicin och kanske läkare.

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons