Uppdaterad: 2010-04-29

2 kommentarer

"En dos Waran kan vara bra för en, dödlig för någon annan"

Bild

Läkemedel verkar olika på olika människor, det handlar inte bara om vikt, utan också om gener, ämnesomsättning, lever, hjärna och så vidare. Att testa innan en ny medicin sätts in har inte ansetts ekonomiskt försvarbart. Foto: Fredrik Sandberg, Scanpix

Fakta om Waran / Varan

Blodförtunnande, antikoagulerande och propplösande.

Varning för: Viktnedgång eller förändrade matvanor kan påverka effekten av...

3.10204
Ditt betyg: Inget Medel: 3.1 (49 röster)

Fakta om Pradaxa

Pradaxa är ett läkemedel som är till för att motverka bildning av blodproppar efter en operation.

Varning för: Blanda inte med Johannesört. ...

3.607145
Ditt betyg: Inget Medel: 3.6 (28 röster)

Fakta om Eliquis

Eliquis är ett läkemedel som ska förhindra att blodproppar bildas genom att blockera en koagulationsfaktor som är en viktig komponent vid levring av blodet.

Varning för: En del läkemedel kan förstärka effekten ev Eliquis och en del...

3.133335
Ditt betyg: Inget Medel: 3.1 (30 röster)

En dos Waran. Verkningslös för den ena – dödlig för den andra. Samma dos av ett läkemedel bryts ned och ger helt olika resultat för olika individer. Skräddarsydda behandlingar är snart här, och redan nu finns tekniker för att förutsäga ett läkemedels effekter.

Det går att testa gener för att få fram hur vissa preparat fungererar på olika människor, men det görs inte särkskilt ofta och det borde gå att se mer. Det var ett område som togs upp av Alfhild Grönbladh från Uppsala Universitet på den senaste läkemedelskongressen. Eftersom forskning har visat att alla bland annat upplever smärta olika skulle det vara ett viktigt led i att få rätt medicinering.

Smärtstillande mediciner, så kallade opiater, har använts i flera tusen år för att dämpa smärta. Vad man däremot sällan tagit hänsyn till är att smärta upplevs olika hos olika individer, det vill säga att det är en subjektiv upplevelse.

– Problemet med opiater är det kan vara svårt att hitta en dos som ger en bra smärtlindrande effekt, men utan att ge biverkningar. En annan svårighet är just den stora variationen mellan individer och hur de svarar på medicineringen, säger Alfhild Grönbladh.

>En patient kan bli hjälpt av en dos, medan nästa patient behöver fem gånger mer av samma läkemedel för att få effekt. Och kanske därför får alltför mycket biverkningar. Alfhild Grönbladh berättar om studier där patienter som genomgått likadana operationer krävt alltifrån 16-108 mg av samma läkemedel för att få en likvärdig smärtstillning. Det betyder i förlängningen att en standarddosering innebär att vissa helt enkelt får för lite, andra för mycket, med ökad risk för biverkningar.

Vad kan skillnaderna bero på?


– Dels så finns de faktorer som spelar in vid all läkemedelsbehandling, det vill säga om man tar anda läkemedel eller lider av andra sjukdomar, dels har smärta har en nyckelroll, om det är en kronisk eller akut smärta, eller hur patienten upplever smärtan. Ålder kan också ha betydelse, liksom toleransutveckling och genetiska skillnader.

Det man hoppas kunna med studier är att i framtiden kunna skräddarsy en behandling för varje individ.


– Problemet idag är att vi inte riktigt vet vad vi ska leta efter när vi analyserar blodprover från patienter, men så fort vi vet det kommer det inte bli svårt att anpassa en medicinering, säger hon. 

Redan i dag finns det tekniker som gör att man kan studera de genetiska mekanismerna bakom sjukdomar, samt förutsäga hur en patient kommer reagera på ett läkemedel.


Hos företaget DNA guide kan man utöver tester för att se om man har en ökat genetisk risk för att få sjukdomar som blodpropp, cancer, diabetes, Alzheimers och MS med flera, även få hjälp med att avgöra vilken dosering man bör ha av ett visst läkemedel. Än så länge gäller tjänsten endast för Waran, men VD Daniel Zakrisson säger till Dina mediciner att man hoppas på att utöka tjänsten till antidepressiva och antiinflammatoriska redan i höst.
– Vi jobbar hela tiden för att introducera fler tjänster. Varför vi började med Waran är för att det är ett läkemedel som självdoseras och där det finns de som på grund av gentypen ska ha en väldigt liten dos för att det inte ska bli farligt.

Han förklarar att väldigt många av våra läkemedel genomgår ett gemensamt steg i leverenzymsystemen, och att det där är av stor vikt vad man har för DNA-profil och hastighet på metabolismen. De med långsam metabolism behöver kanske en lägre dos för att slippa biverkningar, medan andra bryter ner läkemedel extra snabbt, vilket kan resultera i att de behöver en högre dos för att få effekt.


– I slutändan handlar det alltså om att man omvandlar aktiva substanser i läkemedel olika snabbt, och det är där ett DNA-test kan vara till hjälp. Tanken är att man ska kunna ta med sitt testresultat vid ett läkarbesök, säger han.

Förutom läkemedlet Waran och smärtstillande, pågår försök att få fram metoder för att se hur antidepressiva mediciner bryts ned hos olika människor, liksom allergimedicin och många andra medicinska områden.

Artikel skriven av Mikaela Åkerman 2009-11-18
Medarbetares bild

Kommentera artikeln

Kommentar av warankvinna

Skrivet 31/8

Waran

warankvinnas bild

I norrland, där jag lever, där utförs det ej några tester. Där handlar det bara om att spara in, skulle jag tro.Har man en gång blivit hjärtopererad, så tror dom att man skall vara frisk efteråt å !
Det nya medecinen , istället för waran, när skall den komma ut ? Hur bra är den ? Kan jag, som har ätit waran, sedan 90- talet, också få den nya blodförtunningsmedecinen ?

Kommentar av l-hs

Skrivet 3/5

Smärt mätare

l-hss bild

Då jag var med vid en förlossning så såg jag en mätare som talade om då värkarna började och hur starka dessa var, finns det inga liknade mätare för andra smärtor?

Vissa som har gått länge med kronisk sjukdom som ökat sakta men säker och där man fått fjärrsymptom mm , uppvisar nog inte samma smärt beteende som en som fått allt på kort tid, så det är något man får ta med i beräkningen också.

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

Inga kommentarer

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

1 kommentar

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

4 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.
Uppdaterad: 2016-06-28

1 kommentar

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige och de flesta andra industrialiserade länder. Det bästa sättet att undvika att drabbas är ofta en kombination av ändrade levnadsvanor och mediciner.

Annons