flader_62x71
Fläderbär och echinacea kan minska symptomen av influensa.
Flera studier har gjorts på effekten av naturmediciner mot influensa. Bäst effekt gav fläderbär och echinacea. I London 2005 gjordes tester på fläderbär mot fågelinfluensan. De testpersoner som fick fläderbär på ett tidigt stadium blev friska efter två till tre dagar, i snitt tre dagar snabbare än de som inget fick. - Jo, det stämmer att de är antivirala, sedan går det inte att säga att de fungerar på alla olika virus, säger Jan G Bruhn, läkare på InBio och Läkemedelsverkets vetenskapliga råd. Men det är ett intressant forskningsområde. Fläderbär växer på en stor buske eller litet träd som blir upp till fyra, fem meter hög och lika bred. Busken blommar i juni, juli och sedan kommre de röda bären som efter hand blir svarta och är redo att skördas. Bären har visat sig innehålla mycket antioxidanter. Det preparat som är mest undersökt är Sambucol. - Sambucol är för behandling, inte för prevention, säger Andrew Weil, forskare på Arizona University till Webmd. Exakt hur preparatet fungerar vet forskarna inte, men de tittar på om det kan vara en kombination av antioxidanter, flavonider och ett protein som skyddar cellväggen. Echinacea upptäcktes troligen av amerikas indianer och används i dag i hela världen mot förkylningssymptom. Flera studier är gjorda, flera tyska visar att echinacea är nativiralt och kan bland annat förkorta sjukdomstiden vid bronkiter. Här i Sverige vill Jan G Bruhn vill inte uttala sig positivt förrän studier gjorda på svininfluensan har publicerats, men som han säger: - Det är inte farligt att prova, det är plånboken som mår dåligt om det inte fungerar, säger Jan G Bruhn. Men han lägger ändå till en varning: - Det är ett problem att folk inte har tillräcklig respekt för naturläkemedel, de kan ibland ha väldigt starka effekter och interagerar med andra mediciner. Behandla så här: * Börja tidigt, samma dag eller vid första känningen. * Ta regelbundet under den första dagen, sedan minskande under sjukdomstiden. * Ät aldrig fläderbär eller blommor råa, de innehåller ett gift som utsöndrar blåsyra.
Av Hanna Brodda
4 augusti, 2009

1 kommentarer

  • Av Jättesjuk 10 januari, 2011

    Svininfluensa behandlingar
    Det här ska jag prova nu, är det försent om man redan är sjuk?
    Jag blev sjuk i början på helgen och nu är jag jättedålig och orkar knappt sitta med datorn i sängen. Om barnen får det av mig kanske de kan få antiviral behandling. Går det att köpa Sambucol på Apoteket?

Comments are closed.