Uppdaterad: 2016-05-23

2 kommentarer

Immunoterapi mot multipel myelom

Bild

Lars Johansson, vd på Janssen Nordic, är glad för att de har fått fram Darzalex, en ny sorts behandling mot multipelt myelom.

Fakta om Darzalex

Immunoterapi mot multipelt myelom.

Varning för: Läkemedelsverket eller Fass har ännu ingen uppgift på...

0
Ditt betyg: Inget

En ny sorts behandling har just godkänts mot multipelt myelom. Medicinen är så bra att den godkändes snabbare för att fler patienter ska få behandling.

Två olika studier bekräftar resultatet. Sjukdomen hos 72 procent av patienterna, med recidiv eller refraktär multipelt myelom, stannade upp eller kom inte tillbaka i upp till ett och ett halvt år efter att de slutat med behandlingen.

– Vi är mycket glada över att Darzalex nu har godkänts i Europa. Detta påskyndande godkännande är ett resultat av ett starkt samarbete i ett sjukdomsområde med stora medicinska behov. Vi kommer att fortsätta att studera daratumumabs potential både inom multipelt myelom och inom andra cancertyper, säger Lars Johansson, vd på Janssen Nordic.

Lite olika sätt att behandla studerades på olika patienter med recidiv eller refraktär multipelt myelom. När Darzalex, som innehåller daratumumab,  gavs i kombination med med pomalidomid och dexametason som tredje linjens behandling gav det snabba och långsiktiga resultat, andra fick minst två eller fler behandlingar med lenalidomid och bortezomib. Utfallet varierar för olika individer.

De patienter som bara fick daratumumab, som inte längre svarade på någon annan behandling, levde i snitt 20 månader efter behandlingen, vilket innebär att många levde längre än så.

Av dem upplevde 83 procent en stabilisering eller förbättring i sin sjukdomsbild och 31 procent av upplevde en partiell effekt eller bättre.

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vilket betyder att den i nuläget inte helt går att bota. I Sverige drabbas cirka 500-600 personer varje år av myelom

Artikel skriven av Hanna Brodda 2016-05-23
Hanna Broddas bild

Kategorier:

Cancer multipelt myelom

Kommentera artikeln

Kommentar av Hanna Brodda

Skrivet 24/5

Snart!

Hanna Broddas bild

Darzalex kommer ut 20 juni enligt presstjänsten på företaget.

Kommentar av Sjuk

Skrivet 23/5

När kommer den till Sverige

Sjuks bild

När kommer medecinen till Sverige?

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons