Uppdaterad: 2016-05-23

2 kommentarer

Immunoterapi mot multipel myelom

Bild

Lars Johansson, vd på Janssen Nordic, är glad för att de har fått fram Darzalex, en ny sorts behandling mot multipelt myelom.

Fakta om Darzalex

Immunoterapi mot multipelt myelom.

Varning för: Läkemedelsverket eller Fass har ännu ingen uppgift på...

0
Ditt betyg: Inget

En ny sorts behandling har just godkänts mot multipelt myelom. Medicinen är så bra att den godkändes snabbare för att fler patienter ska få behandling.

Två olika studier bekräftar resultatet. Sjukdomen hos 72 procent av patienterna, med recidiv eller refraktär multipelt myelom, stannade upp eller kom inte tillbaka i upp till ett och ett halvt år efter att de slutat med behandlingen.

– Vi är mycket glada över att Darzalex nu har godkänts i Europa. Detta påskyndande godkännande är ett resultat av ett starkt samarbete i ett sjukdomsområde med stora medicinska behov. Vi kommer att fortsätta att studera daratumumabs potential både inom multipelt myelom och inom andra cancertyper, säger Lars Johansson, vd på Janssen Nordic.

Lite olika sätt att behandla studerades på olika patienter med recidiv eller refraktär multipelt myelom. När Darzalex, som innehåller daratumumab,  gavs i kombination med med pomalidomid och dexametason som tredje linjens behandling gav det snabba och långsiktiga resultat, andra fick minst två eller fler behandlingar med lenalidomid och bortezomib. Utfallet varierar för olika individer.

De patienter som bara fick daratumumab, som inte längre svarade på någon annan behandling, levde i snitt 20 månader efter behandlingen, vilket innebär att många levde längre än så.

Av dem upplevde 83 procent en stabilisering eller förbättring i sin sjukdomsbild och 31 procent av upplevde en partiell effekt eller bättre.

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vilket betyder att den i nuläget inte helt går att bota. I Sverige drabbas cirka 500-600 personer varje år av myelom

Artikel skriven av Hanna Brodda 2016-05-23
Hanna Broddas bild

Kategorier:

Cancer multipelt myelom

Kommentera artikeln

Kommentar av Hanna Brodda

Skrivet 24/5

Snart!

Hanna Broddas bild

Darzalex kommer ut 20 juni enligt presstjänsten på företaget.

Kommentar av Sjuk

Skrivet 23/5

När kommer den till Sverige

Sjuks bild

När kommer medecinen till Sverige?

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

Inga kommentarer

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

1 kommentar

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

4 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.
Uppdaterad: 2016-06-28

1 kommentar

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige och de flesta andra industrialiserade länder. Det bästa sättet att undvika att drabbas är ofta en kombination av ändrade levnadsvanor och mediciner.

Annons