ro_baat
Antiinflammatoriska läkemedel ger ett visst skydd mot demens. Inte helt riskfritt, men forskningen på området kan leda fram till bättre mediciner.
Ny forskning visar återigen att inflammationshämmande mediciner som Naproxen, Celebrex, Ibuprofenpreparat som Ipren och Ibumetin kan ge ett skydd mot demens. Studien avbröts efter fyra år då det visade sig att de som regelbundet tagit Celebrex fick en förhöjd risk att få hjärtinfarkt och hjärnblödning. Men nu, efter ytterligare två år, visar det sig att de som fortsatt ta medicinen också får ett visst ökat skydd mot hjärnnedbrytande sjukdomarna som demens. - Det verkar som om friska hjärnor hålls friskare med antiinflammatoriska preparat, men människor som redan fått minnessvårigheter och milda symptom på demens kan skadas, säger John C. S. Breitner, forskare vid Washington Universitet. Studien presenterades vid Alzheimer's Association 2009 International Conference och närvarande var också den svenska forskaren Miia Kivipelto, vid Karolinska Institutet. Hon sa där att hon inte vill rekommendera människor att äta inflammationshämmande i förebyggande syfte, då riskerna att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar, och magsår, är stor. Bra kost, motion och när relationer är statistiskt ännu bättre än ovan nämda läkemedel visar hennes forskning. Människor som lever utan partner under medelåldern löper större risk, dubbelt så stor, att utveckla demenssjukdomar senare i livet jämfört med de som lever i en parrelation. Personer som förlorar sin partner i denna ålder löper tre gånger så stor risk att utveckla demens. - De här resultaten är viktiga för att förebygga demens och kognitiv nedsättning. Nu vet vi att det skulle vara värdefullt att erbjuda stödjande åtgärder till människor som har förlorat sin partner, säger Miia Kivipelto till Karolinska Institutets hemsida.
Av Hanna Brodda
19 juli, 2009