Den ser oansenlig ut där den växer på ängen. Men johannesörten kan ställa till det. Förutom dess påverkan på sinnesstämningen, tar den också bort effekten av en lång rad läkemedel. Bland annat p-piller.
Enligt en omfattande studie av forskning på Johannesört kan blomman minska effekten av många läkemedel, rapporterar Läkemedelsverket. Delvis är det genom en förhöjande effekt på ämnesomsättningen, metaboliserande effekt, som johannesört påverkar. Den har visat sig innehålla ett enzym som helt enkelt hjälper kroppen att bryta ned läkemedlet innan det gett effekt. Oönskad graviditet är en olycklig bieffekt av johannesörten, men även människor som behandlas medinmmunförsvarssänkande läkemedel efter att ha fått ett nytt organ, har fått problem med johannesörten. Här är några av de mediciner som helt eller delvis förlorar sin effekt tillsammans med Johannesört-preparat: Waran Warfarin Ciklosporin P-piller Anti hiv-mediciner Indinavir Amitriptylin Digoxin Även hjärtmediciner och antidepressiva mediciner påverkas, eftersom de delvis påverkar samma onråde i hjärnan. Johannesört är hyperforin och tros hämma återupptaget av serotonin. Att johannesörten är ett verksamt preparat har flera studier visat. Bland annat mot lätt nedstämdhet och sömnsvårigheter. Men exakt hur det verkar är inte klarlagt. Läkemedelsverket skriver på sin hemsida: "Det är inte klarlagt vilken substans som är ansvarig för den terapeutiska effekten av johannesörtextrakt. Tre substansgrupper diskuteras, hypericin, flavonoider och hyperforin. Halterna av dessa substansgrupper varierar mellan olika preparat." Samtidigt varnar de för att lita för mycket på naturpreparat som johannesört. Det kan aldrig ersätta till exempel Litium eller Tricyklis, om det ordinerats av läkare. Johannesört kan också öka känslighet mot solen för både hud och ögon och ge upprörd mage. Läkemedelsverket har indelat johannesörtpreparaten i tre klasser. De kraftigaste, till exempel Movina, de måttliga, till exempel Esbericum och de som anses ha mindre eller ingen effekt.
Av redaktionen
25 augusti, 2009