Uppdaterad: 2014-12-08

3 kommentarer

Lunginflammation, symtom och behandling

Bild

Pneumokocker kan orsaka flera olika typer av infektioner, till exempel öron- och lunginflammation. Mer än hälften av alla lunginflammationer orsakas av pneumocker. Bild: Pfizer

Fakta om Prevenar 13

Vaccin mot pneumokocker som kan bland annat kan ge lunginflammation.

Varning för: Precis som alla vacciner ger Prevenar inget hundraprocentigt skydd....

4.166665
Ditt betyg: Inget Medel: 4.2 (6 röster)

Mer än hälften av alla lunginflammationer orsakas av pneumokocker. Symtomen är ofta förkylning med hosta, ont i halsen och ont i bröstet. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika men det finns även vaccin mot bakterien.

Lunginflammation kan orsakas av både virus och bakterier. Vanligaste är bakteriell lunginflammation och drabbar oftast människor med försvagat immunförsvar, till exempel små barn och äldre.

Symtom på lunginflammation varierar från person till person. Ofta börjar sjukdomen med en vanlig förkylning med hosta, feber och ont i halsen. I stället för att klinga av så förvärras förkylningen efter några dagar. Det kan då göra ont i bröstet och ryggen när man tar djupa andetag. Torrhosta är vanligt och andningen är ytlig och den drabbade är andfådd. Torrhostan kan sedan övergå till slemhosta och det man hostar upp kan vara grönt eller brunt till färgen.

Lunginflammtion orsakad av bakterier behandlas med antibiotika. Men det finns vaccin som gör att man aldrig behöver drabbas.

Vanliga frågor och svar om lunginflammation:

1. Vad är lunginflammation?
Lunginflammation kännetecknas av inflammation i lungorna som gör att lungblåsorna fylls med vätska eller var vilket bland annat kan leda till hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.

2. Hur får man lunginflammation?
Lunginflammation orsakas främst av bakterier, virus eller svamp. Den vanligaste bakteriella orsaken till lunginflammation är Streptococcus pneumoniae, även känd som pneumokocker. Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Dock är det bra att veta att inte alla som bär på bakterierna insjuknar.

3. Är lunginflammation farligt?
Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Det är den vanligaste formen av pneumokocksjukdom bland vuxna. Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation. 20 till 40 procent av dessa kräver sjukhusvård. Med samhällsförvärvad avses smitta som inte är klart relaterad till sjukhusvård. I Sverige ökar dessutom incidensen av sjukvårdstillfällen bland äldre på grund av lunginflammation.

4. Vem drabbas?
Pneumokockinfektioner är särskilt vanligt hos personer med ett svagt immunförsvar. Små barn, äldre och riskgrupper drabbas oftare av pneumokockinfektioner. Immunförsvaret försvagas med åldern och risken att bli smittad av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan i 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. Till riskgrupperna hör personer med kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar. Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner.

5. Vilken behandling finns?
Om lunginflammationen är bakteriellt orsakad behandlas den vanligtvis med antibiotika. Eftersom sjukdomen kan utvecklas snabbt ska behandlingen påbörjas så snart som lunginflammationen har diagnostiserats, eller då man starkt misstänker att det kan röra sig om lunginflammation.

6. Går det att skydda sig mot pneumokocker? Genom vaccinering är det möjligt att förebygga sjukdom och dödsfall bland små barn, äldre och riskgrupper. Vaccinering är också viktigt för att förhindra ökad antibiotikaresistens.

Minskad kontakt med smitta är ett annat sätt att skydda sig. Att begränsa kontakten med smittbärare är dock ofta svårt i praktiken eftersom så många bär på pneumokocker. Handtvätt med sprit har i undersökningar visat sig kunna minska sjukfrånvaron något.

7. Vad finns det för vaccin?
Sedan mer än 20 år tillbaka finns ett vaccin mot pneumokocker i Sverige som kallas polysackaridvaccin. År 2001 introducerades en typ av vaccin, så kallat konjugatvaccin. Konjugatvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Konjugerat vaccin är sedan sommaren 2013 godkänt för alla åldrar.

8. Vilka bör vaccinera sig mot pneumokocker
Socialstyrelsen rekommenderar att alla riskgrupper vaccinerar sig mot pneumokocker. Socialstyrelsen föreslår även att personer över 65 år kan överväga vaccination mot pneumokocker. Anledningen är att denna åldersgrupp har en ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner, särskilt gäller det dem som redan tidigare har haft en pneumokockinfektion, till exempel lunginflammation. I dessa fall är risken för att återinsjukna i allvarlig pneumokocksjukdom betydande

pneumokocker.se kan man läsa mer om pnuemokocksjukdomar och även få kontakt med personal på vaccinationsmottagningar.

Källa: Pfizer

Läs även: Vaccin mot lunginflammation godkänt för äldre

Tips för att undvika smittspridning

Artikel skriven av Lisa von Garrelts 2014-11-06
Lisa von Garreltss bild

Kommentera artikeln

Kommentar av Eva edström

Skrivet 19/11

Livslång immunitet?

Eva edströms bild

Är vaccinationen livslång eller måste den förnyas efter något/någr

Kommentar av anonym

Skrivet 28/10

Vaccination mot lunginflammation

anonyms bild

Finns det några biverkningar?

Kommentar av anonym

Skrivet 12/11

Mina föräldrar har vaccinerat

anonyms bild

Mina föräldrar har vaccinerat sig både mot lunginflammation och influensa. Dom är ju över 70 nu och dumt att chansa. Eller någon som tycker tvärt om , dumt att ta sprutor. Kanske är farligt på anndra sätt?

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons