symbicort

Svenska patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, får allt bättre vård. Det visar en ny stor studie som har gjorts av Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Institutet.

Men det finns mycket kvar att göra.
Inhalator som hjälper andningen genom att minska och förebygga svullnad i lungorna och vidga luftrören. Tillhör en grupp läkemedel som kallas långverkande beta-agonister som gör att musklerna i luftvägarna att slappna av. Används vid astma och svår KOL.
Av redaktionen
8 maj, 2014