Uppdaterad: 2010-12-03

2 kommentarer

Succé för kvinnlig alkoholterapi

Bild

"Kvinnorna uppskattar att träffa kvinnor och se att de inte är ensamma. Att de finns andra som ser ut som dem, som jobbar och har ett normalt liv i övrigt." Foto: Människorna på bilden har inget med artikeln att göra.

Fakta om Revia

Minskar abstinensbesvären vid uppehåll i alkoholkonsumtion.

Varning för: Ska inte ätas av personer som har försämrad njurfunktion.

3.133335
Ditt betyg: Inget Medel: 3.1 (15 röster)

Fakta om Campral

Kan förhindra återfall i alkoholism genom att minska suget efter drogen.

Varning för: Var försiktig med Campral om du är under 18 år eller över 65...

3.115385
Ditt betyg: Inget Medel: 3.1 (26 röster)

Motiverande samtal, kognitiv behandling,mediciner och öronakupunktur hjälper kvinnor ur sitt alkoholberoende, visar studie av alkoholiserade småbarnsmammor.

I studien fick kvinnor med småbarn förtur och medelåldern låg på 40 år för de svenska och amerikanska kvinnor som fick hjälp med sitt alkoholberoende. De svenska kvinnorna kom på eget initiativ. Men inte de amerikanska.


- Man håller på att överge tanken på att initiativet till att sluta dricka måste komma från kvinnan, motivation är en färskvara och kan förstärkas vid behov av bra behandlare, säger
Christina Scheffel Birath, psykolog på
Beroendecentrum i Stockholm och nybliven doktor i ämnet vid Karolinska Institutet.
 

Amerikanskorna fick erbjudandet att delta efter att de fått diagnosen på någon av de vanligaste alkoholrelaterade sjukdomarna såsom diabetes, infertilitet, högt blodtryck eller benskörhet.  
I snitt drack de svenska kvinnorna en flaska vin per dag, sju dagar i veckan under minst fyra år, de amerikanska drack ungefär hälften så mycket. 

 

- Man kan tänka sig vilken skada de här kvinnorna har orsakat sig själva, sin närmaste omgivning och sina familjer innan de fått hjälp, då är ändå det här kvinnor som tackat ja till hjälp, många därute får inte ens frågan, säger Christina Scheffel Birath.
 
 

Det avgörande, menar Birath, är att kvinnorna får en behandling som, i det här fallet, är avsedd för kvinnor. I övrigt följdes de
metoder som Socialstyrelsen uppger i sina nationella riktlinjer för alkoholproblem. En blandning av motiverande samtal, mediciner och
beteendepåverkande terapi inom öppenvården. De svenska kvinnorna fick själva påverka hur lång behandling de behövde, de amerikanska fick
erbjudande om en behandling som omfattade fyra kontakter. Metoden handlar om att på ett mjukt sätt hjälpa patienten ut ut beroende och lasta av skuldbördan, förklarar Birath.  

- Vad jag bland annat ville visa var att med väldigt liten insats går det att göra väldigt mycket och få ett mätbart resultat.
Förhoppningsvis kommer fler kvinnor att söka och bli erbjudna hjälp.
 

Behandlingen för att hjälpa kvinnor: 

 

  1.  Motiverande samtal. En vetenskapligt belagd metod för att ändra människors beteende som handlar om att medvetandegöra och sedan mjukt få människan att förstå konsekvenserna av sitt handlande och hitta den egna inneboende viljan och styrkan att förändra sitt beteende. Mindre konfrontativ än till exempel 12-stegs metoden.
  2. Kognitiv beteendepåverkande terapi som handlar om hitta konkreta metoder för att förhindra återfall och hantera svåra situationer.
  3. Farmakologisk
    behandling.
    Det vill säga mediciner som hjälper kvinnan att sluta dricka. Här erbjuds olika mediciner, beroende på kvinnans situation och individuella svårigheter. Vanligen erbjöds mediciner som minskar suget efter alkohol, som Revia eller Campral, och/eller gör det obehagligt att återfalla, som Antabus.  
  4.  Öronakupunktur. Saknar evidens, men patienterna uppger själva att akupunkturen gör det lättare att stå emot återfallen och att abstinensen minskade. 

 

- Vad som hjälper med
akupunktur
vet vi inte och det saknas evidens för metoden, men kvinnorna uppgav själva att de tyckte att det var bra. Kanske är det bara det att de
kommer och sitter ner en timme, att de fick tillfälle att vända sig inåt och pusta ut en stund som hjälpte dem, säger Birath.

 
 
Nästan alla kvinnor
hade en eller två föräldrar med alkoholberoende. Många uppgav sig också ha en negativ relation till föräldrarna, i synnerhet till mamman. Bara 12 procent uppgav att de hade en bra relation. Gemensamt för kvinnorna var att de drack mycket, men att det sociala livet var relativt välfungerande, de har fortfarande kvar sitt jobb och vårdnaden om barnen.  
 

- Många som dricker rationaliserar bort de känslomässiga aspekterna, de säger själva att de blir glada, kreativa eller tycker att de mår bra av att dricka, men till slut tar beroendet över. Det enda som betyder något är drogen, säger Christina Scheffel Birath.  
 

Avhandlingen grundar sig på studier av två olika grupper kvinnor som fått behandling mot sin alkoholism. En svensk med 134 kvinnor och en amerikansk med 152 kvinnor. De flesta hade vid behandlingens slut antingen slutat dricka helt eller drack en mindre mängd alkohol, som kan anses riskfri avseende fysiologiska och psykologiska komplikationer.

Fler nyheter inom Livsstil

Artikel skriven av Hanna Brodda 2010-02-19
Dina mediciners bild

Kommentera artikeln

Kommentar av Barbro

Skrivet 19/2

Var?

Barbros bild

Men var ska man vända sig undrar jag? Det känns obehagligt att ta upp med husläkare kan jag tycka. Jag har en nära relation till min husläkare det har hela min familj och jag vill helst inte lämna ut för privata saker med honom. Han är ung och skulle inte förstå en svår situation känns det som. Kanske skulle han till och med döma mig.

Kommentar av anonym

Skrivet 2/8

Kan rekomendera att ta

anonyms bild

Kan rekomendera att ta kontakt med "beroendecentrum" på din ort, de är oftast kopplade till psykiatrin.

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-02-12

1 kommentar

Läsarfråga: Jag har i cirka 2 års tid haft problem med att musklerna krampar i kroppen främst i överkroppen. Känner en stark oro och ångest i samband med detta. Har provat några olika antidepressiva mediciner bland annat Citalopram, Cymbalta och nu Venlafaxin. Hjälper ej mot mina fysiska symptom. 
Uppdaterad: 2018-01-25

Inga kommentarer

På Karolinska Universitetssjukhuset har de köpt in en speciall maskin som både kan ge snabbare diagnos och säkrare behandling av prostatacancer.
Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

Inga kommentarer

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

1 kommentar

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

4 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.
Uppdaterad: 2016-06-28

1 kommentar

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige och de flesta andra industrialiserade länder. Det bästa sättet att undvika att drabbas är ofta en kombination av ändrade levnadsvanor och mediciner.

Annons