Uppdaterad: 2010-12-03

2 kommentarer

Succé för kvinnlig alkoholterapi

Bild

"Kvinnorna uppskattar att träffa kvinnor och se att de inte är ensamma. Att de finns andra som ser ut som dem, som jobbar och har ett normalt liv i övrigt." Foto: Människorna på bilden har inget med artikeln att göra.

Fakta om Revia

Minskar abstinensbesvären vid uppehåll i alkoholkonsumtion.

Varning för: Ska inte ätas av personer som har försämrad njurfunktion.

3.1875
Ditt betyg: Inget Medel: 3.2 (16 röster)

Fakta om Campral

Kan förhindra återfall i alkoholism genom att minska suget efter drogen.

Varning för: Var försiktig med Campral om du är under 18 år eller över 65...

3.115385
Ditt betyg: Inget Medel: 3.1 (26 röster)

Motiverande samtal, kognitiv behandling,mediciner och öronakupunktur hjälper kvinnor ur sitt alkoholberoende, visar studie av alkoholiserade småbarnsmammor.

I studien fick kvinnor med småbarn förtur och medelåldern låg på 40 år för de svenska och amerikanska kvinnor som fick hjälp med sitt alkoholberoende. De svenska kvinnorna kom på eget initiativ. Men inte de amerikanska.


- Man håller på att överge tanken på att initiativet till att sluta dricka måste komma från kvinnan, motivation är en färskvara och kan förstärkas vid behov av bra behandlare, säger
Christina Scheffel Birath, psykolog på
Beroendecentrum i Stockholm och nybliven doktor i ämnet vid Karolinska Institutet.
 

Amerikanskorna fick erbjudandet att delta efter att de fått diagnosen på någon av de vanligaste alkoholrelaterade sjukdomarna såsom diabetes, infertilitet, högt blodtryck eller benskörhet.  
I snitt drack de svenska kvinnorna en flaska vin per dag, sju dagar i veckan under minst fyra år, de amerikanska drack ungefär hälften så mycket. 

 

- Man kan tänka sig vilken skada de här kvinnorna har orsakat sig själva, sin närmaste omgivning och sina familjer innan de fått hjälp, då är ändå det här kvinnor som tackat ja till hjälp, många därute får inte ens frågan, säger Christina Scheffel Birath.
 
 

Det avgörande, menar Birath, är att kvinnorna får en behandling som, i det här fallet, är avsedd för kvinnor. I övrigt följdes de
metoder som Socialstyrelsen uppger i sina nationella riktlinjer för alkoholproblem. En blandning av motiverande samtal, mediciner och
beteendepåverkande terapi inom öppenvården. De svenska kvinnorna fick själva påverka hur lång behandling de behövde, de amerikanska fick
erbjudande om en behandling som omfattade fyra kontakter. Metoden handlar om att på ett mjukt sätt hjälpa patienten ut ut beroende och lasta av skuldbördan, förklarar Birath.  

- Vad jag bland annat ville visa var att med väldigt liten insats går det att göra väldigt mycket och få ett mätbart resultat.
Förhoppningsvis kommer fler kvinnor att söka och bli erbjudna hjälp.
 

Behandlingen för att hjälpa kvinnor: 

 

  1.  Motiverande samtal. En vetenskapligt belagd metod för att ändra människors beteende som handlar om att medvetandegöra och sedan mjukt få människan att förstå konsekvenserna av sitt handlande och hitta den egna inneboende viljan och styrkan att förändra sitt beteende. Mindre konfrontativ än till exempel 12-stegs metoden.
  2. Kognitiv beteendepåverkande terapi som handlar om hitta konkreta metoder för att förhindra återfall och hantera svåra situationer.
  3. Farmakologisk
    behandling.
    Det vill säga mediciner som hjälper kvinnan att sluta dricka. Här erbjuds olika mediciner, beroende på kvinnans situation och individuella svårigheter. Vanligen erbjöds mediciner som minskar suget efter alkohol, som Revia eller Campral, och/eller gör det obehagligt att återfalla, som Antabus.  
  4.  Öronakupunktur. Saknar evidens, men patienterna uppger själva att akupunkturen gör det lättare att stå emot återfallen och att abstinensen minskade. 

 

- Vad som hjälper med
akupunktur
vet vi inte och det saknas evidens för metoden, men kvinnorna uppgav själva att de tyckte att det var bra. Kanske är det bara det att de
kommer och sitter ner en timme, att de fick tillfälle att vända sig inåt och pusta ut en stund som hjälpte dem, säger Birath.

 
 
Nästan alla kvinnor
hade en eller två föräldrar med alkoholberoende. Många uppgav sig också ha en negativ relation till föräldrarna, i synnerhet till mamman. Bara 12 procent uppgav att de hade en bra relation. Gemensamt för kvinnorna var att de drack mycket, men att det sociala livet var relativt välfungerande, de har fortfarande kvar sitt jobb och vårdnaden om barnen.  
 

- Många som dricker rationaliserar bort de känslomässiga aspekterna, de säger själva att de blir glada, kreativa eller tycker att de mår bra av att dricka, men till slut tar beroendet över. Det enda som betyder något är drogen, säger Christina Scheffel Birath.  
 

Avhandlingen grundar sig på studier av två olika grupper kvinnor som fått behandling mot sin alkoholism. En svensk med 134 kvinnor och en amerikansk med 152 kvinnor. De flesta hade vid behandlingens slut antingen slutat dricka helt eller drack en mindre mängd alkohol, som kan anses riskfri avseende fysiologiska och psykologiska komplikationer.

Fler nyheter inom Livsstil

Artikel skriven av Hanna Brodda 2010-02-19
Dina mediciners bild

Kommentera artikeln

Kommentar av Barbro

Skrivet 19/2

Var?

Barbros bild

Men var ska man vända sig undrar jag? Det känns obehagligt att ta upp med husläkare kan jag tycka. Jag har en nära relation till min husläkare det har hela min familj och jag vill helst inte lämna ut för privata saker med honom. Han är ung och skulle inte förstå en svår situation känns det som. Kanske skulle han till och med döma mig.

Kommentar av anonym

Skrivet 2/8

Kan rekomendera att ta

anonyms bild

Kan rekomendera att ta kontakt med "beroendecentrum" på din ort, de är oftast kopplade till psykiatrin.

Fler nyheter

Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Höga nivåer av sköldkörtelhormoner påverkar risken att få bröstcancer. Under cancerbehandlingen ska de vara tvärtom, inte för låga
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Hjärtstartare räddar allt fler liv. Störst effekt är det när vanliga människor kan rycka in och rädda med en mobil defibrillator. Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra riktlinjer vid hjärtstopp.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Aptitbrist är en känd biverkning hos methylfenidat i början av behandlingen. Men för barn verkar det som om den håller i sig.  
Uppdaterad: 2019-06-16

1 kommentar

Tillgänglig vård, professionella patienter  och större inflytande över den egna vården. I maj går Sveriges första möte för patientfrågor. - Vi patienter behöver jobba tillsammans för att få igenom en förändring, säger Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot och nu programansvarig för Fokus Patient.
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Den vanligaste behandlingen för människor med brist på sköldkörtel-hormonet är Levaxin.  Nu visar Sköldkörtelförbundets utredning som gjorts tillsammans med Sifo, att majoriteten blir inte bra trots behandling. 
Uppdaterad: 2019-06-16

Inga kommentarer

Ett handledsbrott tar många månader av träning att komma tillbaka ifrån. "Håll koll på underlaget istället för mobilen", tipsar Patrik Söderberg, Regions Stockholms chefläkare.  
Uppdaterad: 2019-05-27

Inga kommentarer

Han var skådespelare, jobbade ett par år på en investmentbank i London och fick sedan cancer i blodet. Nu ska Fabian Bolin och hans företag Waroncancer samla data för att hjälpa patienter att må bättre. – Jag har haft en extrem icke-självälskan. Nu först känner jag att jag gör något åt det. 
Uppdaterad: 2019-04-01

Inga kommentarer

Många väljer att göra ingrepp för att förbättra sitt yttre. Här följer fyra saker du bör kolla innan du väljer behandling.
Uppdaterad: 2019-03-04

2 kommentarer

Bantningspreparatet Natural Max Slimming kan orsaka allvarliga hjärtproblem och stroke. Nu varnar Läkemedelsverket för produkten.
Uppdaterad: 2019-01-10

Inga kommentarer

Långt fler fästingar än myndigheterna har trott sprider bakterien babesia. En sjukdom som kan smitta utan symptom.
Uppdaterad: 2018-11-26

4 kommentarer

Han har svårt att gå, kontrollera musklerna i armar och ben och att tala. Ändå får han inte den operation som skulle kunna ge honom han liv tillbaka. - Allt jag gör är att jaga läkare och försöka få hjälp, säger Thomas.
Uppdaterad: 2018-11-26

Inga kommentarer

I flera år har Thomas kämpat för att få myndigheterna att godkänna hans diagnos Tourette och att få den absolut senaste och mest avancerade behandlingen som finns, eller den finns inte ens. Den används bara i forskningen - elbehandling i den delen av hjärnan som orsakar spasmer och allvarliga stammningar.  
Uppdaterad: 2018-11-18

1 kommentar

Dinamediciner.se håller på att byggas om och få ny kostym och nya funktioner. Innehållet fortsätter att vara det samma, det vill säga nyheter om dina mediciner, och dina, och andras, erfarenheter av medicinska behandlingar.
Uppdaterad: 2018-06-20

Inga kommentarer

En studie vid Sahlgrenska Akademin visar att 83 procent av människor med svår fetma försöker gå ner i vikt.  Och försöken pågår under lång tid och de erbjuds nästan ingen behandling, förutom kriurgi.  
Uppdaterad: 2018-06-06

Inga kommentarer

Snabbare nedfrysning, bättre behandlingsmetoder och modernare labb har ökat chanserna att få barn genom IVF-behandling.

Annons