virus250
Var tredje nordeuropé tycks ha en medfödd genetisk kod som skyddar mot hepatit C och andra allvarliga virussjukdomar. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Victrelis är en helt ny klass av hepatitläkemedel, så kallade proteashämmare, ett läkemedel som kan bota Hepatit C.

Studier visar att två av tre patienter med genotyp 1 blir fria från sin Hepatit C-virus efter behandling med Victrelis, det är forskningsresultat som är  publicerade i New England Journal of Medicine.

Victrelis måste alltid användas tillsammans med två andra läkemedel. Dessa kallas peginterferon alfa och ribavirin.

Av redaktionen
3 oktober, 2014