Uppdaterad: 2013-06-30

Kommentera

Tasigna håller blodcancer borta längre

Fakta om Glivec

Glivec är ett läkemedel som hämmar tillväxten av onormala celler vid leukemi.

Varning för: Läkemedlet kan minska antalet vita blodkroppar i blodet, vilket...

3.5
Ditt betyg: Inget Medel: 3.5 (2 röster)

Nya studier har visat att ny behandling mot kronisk myeloisk leukemi är kraftfullare än den gamla. En tredjedel av patienterna var friska fortfarande efter tre år efter behandling med Tasigna.

Kronisk myeloisk leukemi, KLM, är en form av blodcancer och cirka 80 personer får varje år diagnosen. Av dem är cirka en tiondel barn eller tonåringar.

Den nya medicinen Tasigna har visat goda resultat för vuxna med KLM. Två studier har presenterats på blodcancerkongressen ASH som båda visade på en starkare effekt än de läkemedel som använts hittills.

Tre år efter behandlingen med Tasigna visade knappt en tredjedel, 32 procent, av patienterna inga tecken på sjukdom i blodet.För de patienter som behandlats med Glivec var det bara 15 procent av patienterna som fick det beskedet. 

– De här resultaten är glädjande och visar att skillnaderna mellan
Glivec och Tasigna har ökat över tid. Det ger hopp om att en större
andel av patienterna i framtiden kan avsluta sin behandling och kanske
vara botade, säger Johan Richter, överläkare i Lund och på plats vid
kongressen i San Diego i ett pressmeddelande från tillverkaren Novartis.

Enligt Novartis visar data från en 36 månaders uppföljning av den kliniska fas III-studien ENESTnd att signifikant fler patienter som behandlats med Tasigna, 32 procent, saknade sjukdomstecken i blodet, jämfört med de som behandlats med Glivec, 15 procent. I den andra studien,
ENESTcmr, fick vuxna patienter som inte blivit bättre med Glivec byta
till Tasigna. Det blev de. Dubbelt så många av de som bytte till Tasigna (23 procent) hade inte ens mätbara nivåer av leukemi efter ett år, jämfört med
dem som fortsatte med Glivec (11 procent). Behandlingen gav också färre
biverkningar.

Glivec är den vanligaste behandlingen vid kronisk myeloisk leukemi i dag och enligt studier som läkarsajten Internetmedicin hänvisar till lever 9 av 10 patienter efter fem år. Men den passar inte alla. Vissa svarar inte alls på Glivec eller är allergiska, då har Tasigna redan sedan tidigare rekommenderats.

Stamcellstransplantation är idag den enda behandling som helt kan bota KLM enligt Internetmedicin.

Artikel skriven av Dina mediciner 2011-12-13
redaktionens bild

Fler nyheter

Uppdaterad: 2018-01-19

Inga kommentarer

Ett allvarligt fel på den spruta för epilepsiläkemedlet Buccolam har upptäckts och nu varnar Läkemedelsverket för oaktsamhet vid användning.
Uppdaterad: 2017-10-26

Inga kommentarer

Allt för få känner till EUs patientrörlighetsdirektiv Det är bara att välja. Bästa vården i hela Europa. 
Uppdaterad: 2017-08-08

1 kommentar

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.
Uppdaterad: 2017-06-09

Inga kommentarer

Du står med halsbränna på ett apotek utomlands och gestikulerar utan att göra dig förstådd. Nu finns hjälp i "Uppslagsvärk" – sjukdomsterminologi på sex språk.
Uppdaterad: 2017-04-23

Inga kommentarer

I januari drogs en laddning av läkemedlet Liothyronin in efter misstankar om felaktigheter i blandningen. Nu har analysen friat medicinen.
Uppdaterad: 2017-03-15

2 kommentarer

Den nya patientlagen skulle göra patienten mer delaktig i sin egen vård och behandling. Det blev tvärtom. – Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.
Uppdaterad: 2017-03-13

1 kommentar

Ett svårbehandlat område har fått en oväntad behandlingsmöjlighet. En låg dos med narkosmedlet Ketamin kan ge en snabb effekt för människor med svår depression.
Uppdaterad: 2017-01-13

2 kommentarer

Träning och rätt läkemedel är viktigt för människor med skador på hjärnan. I rätt mängd. – Överansträngning är inte bra, säger nobelpristagaren Arvid Carlsson till Dina Mediciner.
Uppdaterad: 2017-01-13

1 kommentar

Ulrika Sandén är forskare. För tolv år sedan opererades hon för sin hjärntumör och har sedan dess kämpat för att hjärnan ska fungera. Här skriver hon själv om sin behandling.
Uppdaterad: 2016-11-11

Inga kommentarer

Stress är farligt, men bara för den som är otränad. Nu kommer nya rön som visar hur vi kan skydda oss mot de negativa effekterna av stress Genom att träna.
Uppdaterad: 2016-06-29

4 kommentarer

Vissa mår dåligt av de vanligaste blodfettsänkande statinerna, eller blir helt enkelt inte hjälpta.  Då kan nya Repatha kan hjälpa. Men alla kommer inte få den.  
Uppdaterad: 2016-06-29

3 kommentarer

Hjälp vårdpersonal och alla som utvecklar läkemedel att göra behandlingarna bättre och säkrare.  Så här rapporterar du en biverkning.
Uppdaterad: 2016-06-28

1 kommentar

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i Sverige och de flesta andra industrialiserade länder. Det bästa sättet att undvika att drabbas är ofta en kombination av ändrade levnadsvanor och mediciner.
Uppdaterad: 2016-05-23

2 kommentarer

En ny sorts behandling har just godkänts mot multipelt myelom. Medicinen är så bra att den godkändes snabbare för att fler patienter ska få behandling.
Uppdaterad: 2016-04-19

5 kommentarer

Varannan kvinna har problem med torra slemhinnor i underlivet, men många går obehandlade. För Hillevi Caris Svensson var lösningen att smörja musen. – Det var en otroligt jobbig tid men det viktiga är att det finns hjälp att få, säger hon till Dinamediciner.

Annons