konferens
Det är Socialstyrelsens tips för att förhindra spridningen av svininfluensan när den fått fäste på din arbetsplats. Användningen av mediciner vill de minska.
Enligt Socialstyrelsens rekommendationer från mitten på juli ska medicinen Tamiflu mot Svininfluensan användas så lite som möjligt. Bara riskgrupper ska direkt få medicinen när influensan konstaterats. Dit räknas de som har eller är: * Kronisk lungsjukdom eller kronisk hjärt-kärlsjukdom. * Svårinställd diabetes. * Nedsatt immunförsvar, på grund av ärftliga immundefekter, pågående behandling mm. * Neuromuskulära sjukdomar. * Hiv. * Gravida och barn under två år, samt barn med vissa kroniska sjukdomar och utvecklingsstörningar. Ta kontakt med din vårdcentral om du tillhör riskgrupperna. Gör du inte det är det ditt eget ansvar att försöka hålla dig frisk, uppger Socialstyrelsen på sin hemsida: – Det är viktigt att alla själva tar ansvar för att undvika att bli smittad eller att smitta andra och det viktigaste är att den som är sjuk undviker att träffa andra. Att tvätta händerna ofta och noggrant kan minska risken att bli smittad, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet. Om du inte tillhör riskgrupperna: * Stanna hemma om du är sjuk. * Undvik internmöten om någon på jobbet blivit sjuk. * Tvätta händerna ofta. Hittills har 526 fall av Svininfluensan rapporterats i Sverige, varav de flesta i Stockholm och Göteborg.
Av Hanna Brodda
3 augusti, 2009