psykmottagning_scanpix_250
"Vi vill verkligen göra allt för att förhindra självmord", säger Socialstyrelsens utredare Lise-Lotte Risö Bergerlind.
Störningar i serotoninsystemet i hjärnan anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar och Cipramil hjälper till att normalisera det. Denna typ av medicin används för behandling av depression, paniksyndrom, tvånssyndrom samt förebyggande mot återfall eller nya perioder av depression. Cipramil tillhör gruppen av antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoniupptagshämmare.
Av Hanna Brodda
16 mars, 2010