Stockholm ger bidrag och digitalt stöd till livsstilsförändringar

Region Stockholm satsar långsiktigt på att förebygga sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Ett digitalt stöd och hälsobidrag ska erbjudas.