Vaccin mot nya coronaviruset utvecklas i Sverige och USA

Inom ett och ett halvt år kan ett vaccin mot covid-19 och coronaviruset vara tillgängligt.

1177 går inte att nå – patienter överges

Svårt sjuk i snart två veckor vägras fortfarande Malin Gustavsson att testas för coronaviruset. 1177 ligger nere och ingen vårdinrättningen vill ta emot henne.