Stockholm ger bidrag och digitalt stöd till livsstilsförändringar

Region Stockholm satsar långsiktigt på att förebygga sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Ett digitalt stöd och hälsobidrag ska erbjudas.

Obesitasvård får nationella riktlinjer

Många överviktiga behandlas för sina följdsjukdomar, men hur själva grundproblemet ska behandlas är inte entydigt i landet.  Nu ska Socialstyrelsen se över obesitasvården.

Kaffe ger brunt fett

Brunt fett skyddar mot fetma och diabetes. Nu visar brittiska forskare att vanligt kaffe kan öka andelen brunt fett.