Vårdens tolkar köps för billigt – kostnader ökar

Du har rätt till tolk för att få behandling, men många gånger saknas utbildade tolkar.

Nya fokuspatient.se ska stärka patienten

Fokuspatient.se ska vara en interaktiv, digital mötesplats och portal för patientfrågor.

Forslund: Patienter får välja – Kry bryter inte mot lagen

Regionråd Daniel Forslund (L) reder ut.