Vårdens tolkar köps för billigt – kostnader ökar

Du har rätt till tolk för att få behandling, men många gånger saknas utbildade tolkar.

Forslund: Patienter får välja – Kry bryter inte mot lagen

Regionråd Daniel Forslund (L) reder ut.