Hem Forum Sjukdomstrådar Infektion Svininfluensa Ska man vaccinera sig mot svininfluensan? Svar till: Ska man vaccinera sig mot svininfluensan?

#4642

Eliiza

”Sanningen omvaccinet”
Hej!

Innan någon som helst vaccination, mot något på någon, så rekommenderar jag starkt att man först läser boken ”Sanningen om vaccinet” av Rikard Svensson. En bok, med många källhänvisningar, som berättar verkliga vaccinets historia från början, vilken innefattar konspiration, kvacksalveri och mord etc.

Den som bäst kan förklara mer om bokens innehåll är egentligen författaren själv, Rikard Svensson. Men, jag skall ändå här göra ett försök.
Detta är en bok som berättar om vaccinets hela historia, och i denna historias väg sprids ond bråd död, spel med försvarslösa, oskyldiga och godtrogna människors liv, girighet, falskhet, pengahunger, makt och kontroll etc. De människor som genom århundraden har försökt att göra sig hörda när det gäller den verkliga sanningen om vaccinets negativa effekter har tystats ner. Faktum är att själva grunden till uppkomsten av vaccinet bygger på en enda stor lögn, och på denna lögn vilar än idag en stor del av hela vaccinationsindustrin.

Människan måste bygga upp sin immunitet mot sjukdomar på ett naturligt sätt för att få ett så bra skydd som möjligt. Bakterier och virus måste därför gå den naturliga vägen in i kroppen, dvs. genom svalget. (Närmare förklaring på detta finns i boken.) Detta är mycket viktigt för att immunitetsprocessen skall kunna fungera på bästa sätt. Men, genom att vaccinera, dvs. tillföra kroppen sjukdomsanlag, om än avdödade, genom injektioner genom huden där det injekterade sedan tar sig direkt ut i blodomloppet är skadligt och kan tom. vara sjukdomsalstrande och dödligt, och allt däremellan, mycket också beroende på alla kemikalier och gifter som även finns i vaccinerna. Gifter och kemikalier i dessa doser kan kroppen hantera, bryta ner och göra sig av med om man intar dem via svalget, dvs. förtär dem, men tillförs dessa gifter och kemikalier genom att de injiceras genom huden (t.ex. via vaccinering) så kan inte kroppen hantera detta och oskadliggöra dessa på sedvanligt sätt, vilka således då rubbar hela immunförsvarssystemet, förgiftar kroppen och bringar sjukdomstillstånd där kroniska autoimmuna sjukdomar, såsom t.ex. diabetes, astma, Krons sjukdom, Gullian-Barré syndrom med flera hjärnsjukdomar etc., kan dominera resten av personens liv eller tom. leda till döden. Vissa symptom kan komma direkt medan andra kan dröja i många månader. Somliga kan vara övergående men andra kan ge bestående och livslånga rubbningar och permanenta skador.

Barn är extra känsliga och sårbara för sådana vaccinationer eftersom deras immunförsvarssystem ännu inte är tillräckligt utvecklat under småbarnsåren, så man kan ju bara spekulera i varför Sverige är ett utav de välvaccinerade länder där t.ex. barndiabetes är så vitt utbredd…
Naturligt uppbyggd immunitet mot sjukdomar stärker generna och nedärvs till ens avkomma, varefter generationerna blir starkare och starkare. Detta är evolutionens gång. Denna immunitet kan man aldrig uppnå genom vaccinationer där man penetrerar huden, och således nedärvs heller ingen immunitet till ens avkomma, varmed de efterföljande generationerna försvagas.
Farligheten ang. diverse sjukdomar, dess smittomönster och dess utbredning har också blåsts upp, och man har gjort en höna utav en fjäder för att skrämma upp massorna och att få vaccinationsindustrin att rulla. Faktum är att själva vaccineringen mot vissa sjukdomar är det som gjort dem farligare och att alltfler människor behöver läkarvård, som, i sin tur, gagnar en annan industri…

Återigen, en rekommendation till alla er som står inför en vaccination; läs först boken ”Sanningen om vaccinet” av Rikard Svensson.

Mvh,
Eliiza