Hem Forum Psykiatri Hur får jag ADHD medicin? Svar till: Hur får jag ADHD medicin?

#4699

anonym

metamina
Jag fick Metamina under ca 1,5 år. Det gav definitivt inget rus eller någon ”uppåtkänsla”!! Däremot fick jag diverse biverkningar som t ex kramper och hög muskelspänning. Vakenheten ökade men tyvärr inte till potent nivå, vilket låg i främsta fokus i mitt fall. Helt plötsligt fick jag en psykos, för första gången, varpå Metaminan sattes ut direkt. Psykosen försvann på några dagar och slutbedömningen var att för hög dos givits mig utifrån min låga vikt. Med andra ord var biverkningar från medicinen mitt stora gissel, vakenhets-höjnings-behovet till trots.

Jag vet inte hur ett drogrus känns, då jag inte har någon erfarenhet från den ”världen”. Men jag kan intyga att Metamina inte gav, i alla fall mig, något rus, trots bedömningen ”medicinrelaterad psykos” till följd av för hög dos (40mg per dag, under stress och undermålig kost). Som nedstämd hade jag märkt om jag börjat känna mig det minsta ”uppåt”.