Hem Forum Psykiatri Hur får jag ADHD medicin? Svar till: Hur får jag ADHD medicin?

#4705

Kamilla Valter

Jag håller inte med att
Jag håller inte med att vilken psykiatriker som helst vet. Ytterst få har kunskap om ADHD. Det har aldrig existerat ngn forskning på flickor och utan den – inga proffs. Jag har studerat neurokemi med läkare o psykologer. De visste inte ens att ADHD personer har mindre frontallober och betydligt oftare thetavågor i hjärnfrekvens. Om de ej ens har denna kunskap vet de inget om kärnan funktionshindret ADHD. Yttre symtom möjligen… ADHD författare Kamilla Valter