Hem Forum Sjukdomstrådar Smärta Berätta om din behandling! Svar till: Berätta om din behandling!

#4723

Smärtkroniker/hjärtsviktare

Kroppen konsumerar den smärtlindring den behöver!
Vid svår smärta tex. efter operation handlar det om att ge adekvat omedelbar lindring. Morfinpump. Nästa steg är att ge två citodon och en Dexofen (när det fanns) tex. ges var 6:e timme. När akutfas utgår så också Dexofen. Därefter kan man äta Citodon 2×4/dygn max. Trappas av efter att smärtan viker undan.
Alltså ge kroppen mycket den tar vad den behöver när smärtan är svår.
Premedicinering kan också vara en bra åtgärd för att aldrig låta kroppen gå upp i högvarv. Smärta föder smärta. Tex. vid kroniska smärt tillstånd som Whiplash som kan ge svår neurologisk orsakad huvudvärk, typ falsk migrän bl.a.
Se till att ha en läkare med pondus (specialist) som skrivit diagnosen OCH skrivit hur medicineringen skall fortgå och med vilka preparat. Därefter skall primärvården fortsätta skriva ut tex. Citodon i föreskriven dos utan att lägga sig i. Primärvårdens uppgift är att kontrollera och understödja behandling av satt diagnos. Och då menar jag fastställd sjukdom.
Dock sker ev. tillvänjning av Citodon bl.a. och dosen kan behöva höjas för att uppnå tidigare resultat. Vilket säkert kan föranleda abstinenssymptom vid utebliven tillvand dos. Smärtkroniker vet att smärta aldrig viker helt, endast delvis lindras plågan så därför gäller det att vara ståndaktig och inte överskrida dosen. Däremot kan man kombinera preparat tex. Paraflex och Citodon för att få en fungerande vardag. Det har fungerat för mig i 15 år och jag tillåter inte längre att bli ifrågasatt för en medicinering som inte jag ställt själv, det är bara förnedrande. Såväl apotekspersonal som sköterskor på VC och unga AT läkare blir ofta hysteriska över just Citodon? Men varför det sker på rutin är en gåta för ingen lämnar något svar när jag frågar. Heller ingen är villig att sätta sig över sin kollegas ställda diagnos så jag förstår inte vitsen med att ifrågasätta patienten det borde de ta upp med just kollegan. Tänk på att även läkare är alldeles vanliga människor med fel och brister. Och idag finns det så mycket information att tillgå över Internet att om du inte är nöjd ifrågasätt eller byt läkare. Eller varför inte läsa på i någon avhandling om senaste fastställda resultat och upptäckter på din sjukdom. Precis som doktorn gör. Så kanske ni kan ha en dialog istället för monolog.