Hem Forum Livsstil Sömn Imovane, Propavan eller både ock? Svar till: Imovane, Propavan eller både ock?

#4875

hypo

Bara en tanke som slog mig…
Hej,
Verkar mer än tufft med återkommande depressioner och 3 timmars sömn…
OM du har nåra som helst symtom på hypotyreos också (oavsett vad blodproven visar) rekommenderar jag dig att läsa boken ”Det trötta folket” av läk Helena Rooth Svensson. Om även såna symtom finns med i bilden, skulle faktiskt din oförmåga att svara på SSRI/SNRI samt sömnsvårigheterna kunna bero på ett omvandlingsproblem av T3 (sköldkörtelhormon) på cellnivå. Har man T3-brist påverkas bl.a receptorerna för serotonin, noradrenalin och ocytoxin (lugn-&-ro-hormonet) samt melatonin (sömnreglerande). Dessa receptorer är g-proteinkopplade och hålls i aktiverat tillstånd genom gener som är T3-beroende. M.a.o. kan inte signalsubstanser som t.ex serotonin fungera om receptorerna, p.g.a T3-brist, är inaktiverade. Då spelar det ingen roll hur m.k.t SSRI man än får!
(Problemet ligger på cellnivå och syns därför inte i blodet/blodprov.)
En symtomlista över hypotyres ska du kunna hitta på sköldkörtelföreningens hemsida t.ex. Och ifall du känner igen dig, kan nog boken jag tipsade om vara intressant (den tar upp det jag precis nämnt).
Bara en tanke som slog mig att skriva till dig om det här (ifall att)…