Används mot magsår, gonorré, förebyggande mot infektion i hjärtklaffarna och när en luftrörskatarr blir sämre. Men också mot upprepade öroninflamationer, lugninflammationer eller bihåleinflammationer när vanligt pencillin inte hjälper. Fungerar mot flera olika sorters bakterier.

Verksam substans

Amoxicillin

Möjliga biverkningar

Magbesvär, illamående och kräkningar. Ett annat problem med penicillinet är att överanvändning leder till att bakterierna lär sig att överlista dem och preparatet slutar att fungera. Då blir minsta infektion ett livsfarligt angrepp.

Varning för

Sluta att ta om du får svårt att andas.