Ipren är smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Fungerar extra bra på värk som är orsakad av en inflammation, som till exempel ryggskott. Verkar snabbt. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar. Kan ibland hindra att en förkylning bryter ut om det tas tidigt. Tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID, icke steroida antiinflammatoriska, antireumatiska läkemedel.

Verksam substans

Ibuprofen

Möjliga biverkningar

Några möjliga biverkningar kan vara trötthet, huvudvärk och hudutslag. Ibland besvär från magen. Ofta undviks besvären om Ipren tas tillsammans med mat.

Varning för

Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas. Ska inte användas vid ökad risk för blödningar eller hjärninfarkter, för dig med svår hjärt-, lever- eller njursjukdom. Om du har eller har haft problem med återkommande magsår. , Berätta för din läkare om du äter något av följande: * Magnecyl och andra preparat som innehåller acetylsalicylsyra. * Vissa medel mot blodpropp, Warfarin, tiklopidin. * Medel mot cancer och rubbningar i immunsystemet, som Metotrexat, vissa medel mot högt blodtryck, sombetablockerare, Tiazider, Kaptopril. * Medel som påverkar det system som styr blodtryck och saltbalans, renin-angiotensinsystemet, vissa urindrivande medel. * Medel som förhindrar vävnadsavstötning efter transplantation, Ciklosporin, Takrolimus, medel vid manisk-depressiv sjukdom, som Litium. * Andra medel mot inflammation Kortikosteroider.