Läkemedelsverket varnar för att använda bantningsmedlet ”Natural Max Slimming”.

Produkten innehåller ämnen som tidigare ingick i ett läkemedel som togs bort från marknaden på grund av mycket allvarliga biverkningar.

Läkemedelsverket skriver i sitt pressmeddelande:

- Konsumenter bör vara försiktiga vid köp av bantningspiller och aldrig handla från anonyma försäljare.

Har du problem med vikten? Prata med någon på din vårdcentral så kan du få hjälp.

Verksam substans

Sibutramin, Fenolftalein

Möjliga biverkningar

Kan påverkar hjärtat och leda till ökad puls, ökat blodtryck och stroke. Även risken för cancer har visats av en av substanserna.

Varning för

Köp inte okontrollerade läkemedel över nätet, varnar Läkemedelsverket.