Denna tillhör en läkemedelsgrupp kallad protonpumpshämmare eller syrahämmare. Dessa verkar genom att hämma den magsyra som produceras i magsäcken. Används mot gastroesofageal reflux-sjukdom, magsår, magsår orsakade av annan medicin, så som ickesteroida antiinflammatoriska steroider.

Verksam substans

Esomeprazol

Möjliga biverkningar

Huvudvärk, förstoppning eller diarré och illamående är vanligt. Aggressivitet och hallucinationer uppges som några av de mycket sällsynta biverkningarna.

Varning för

Var försiktig om du har allvarliga lever- eller njurproblem. Ta inte om du tar Atazanavir, läkemedel mot hiv.