Från 5 års ålder kan Relenza sätta in. Det är ett pulver som ska andas in direkt i lungorna. Ska du ta Relenza i förebyggande syfte, efter att du träffat en influensasjuk, bör du göra det så fort som möjligt, uppger tillverkaren. Helst inom ett och ett halvs dygn. Har du själv fått influensan och ska medicinera bör du ta Relenza inom två dygn, gärna ännu snabbare för barn.

Verksam substans

Zanamivir

Möjliga biverkningar

Kan göra det svårt att andas och bör helst inte användas av astmatiker eller människor med KOL. Tala med din doktor om du har något av detta.

Varning för

Kan ge svårigheter att andas. Ta helst inte när du är gravid eller ammar.