overviktscanpix450
Liten effekt på vågen, många slutar att ta sina piller i förtid och flera av de som fått medlen utskrivna har andra sjukdomar som gör att de inte borde fått bantningsmediciner överhuvudtaget, visar studie som presenteras i Läkartidningen.

Sammanlagt kostade rabatten för bantningsmedlen i hela Sverige
154 miljoner kronor under 2006. Ofta är det bortkastade pengar, enligt författarna av en ny studie.

- De här preparaten skrivs allt för ofta ut på måfå, det är absolut ingen ide´att skriva ut läkemedel om de inte kommer tillsammans med betydande livsstils-förändringar, säger Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och en av författarna till studien.

Studien gick ut på att undersöka hur bantningspreparaten används och effekten av rabatten, på uppdrag av Stockholms läns landsting.  Sammanlagt 300 patienters journaler valdes ut slumpmässigt, varav nästan 80 procent kvinnor eftersom det är fler kvinnor än män som tar bantningspreparat. Patienterna hade fått något av de tre bantningspreparaten rimonabant, sibutramin och orlistat. Under studiens gång har sibutramin, som finns i Reductil, och rimonabant, som finns i Acomplia, dragits in, men Xenicals orlistat finns kvar och fler är på väg.

Nu riktas kritik mot läkarna och vårdcentralernas rutiner för utskrivningen av bantningspreparaten.

- Vår genomgång tyder på att bantningsläkemedel har en osäker klinisk nytta på det sätt som de används i stora delar av primärvården, skriver författarna.

Kritiken går ut på följande:

  •  Bristande dokumentering. Flera patienter vägs inte i början och slutet av behandlingen och uppgifter om vikt och BMI saknas i journalerna.
  •  Deprimerade ska inte använda rimonabant, som finns i Acomplia,  eller sibutramin, som finns i Reductil, ändå hade nästan var fjärde patient medicin och behandling mot depression samtidigt.
  •  Patienter med högt blodtryck ska inte ta Reductil, ändå hade nästan var tredje patient det.
  •  Initiativet till preparaten kommer ofta från patienten själv och experterna varnar för att detta kommer att öka, vilket leder till ökat krav på kunskap hos den förskrivande läkaren.
  •  Dålig följsamhet. Många, en tredjedel av de som fått Reductil, slutade att ta sina mediciner innan behandlingen ansågs avslutad.
  •  Få gick ner. Endast 28 procent hade gått ner i vikt, ett år efter påbörjad behandling.

 

 

När en patient får ett läkemedel mot övervikt är det ett antal faktorer som är viktiga för att det ska ge resultat:

  •  En nära kontakt med sjukvården och uppföljande möten med läkaren. Vägning både före, under och i slutet av en behandling.
  •  Livsstilsförändringar.
  •  Patienten får inte ha "kontraindikationer" som det kallas på läkarspråk, det vill säga ha andra sjukdomar som kan bli sämre av preparaten.
  •  Ska preparatet subventioneras av landstingen ska övervikten dessutom vara betydande. Ett BMI på över 28 krävs.

 

 

Av Hanna Brodda
13 april, 2010