Folk verkar inte särskilt oroliga för den nya influensan som kommer svpande över oss i dagarna, visar attitydundersökning från Socialstyrelsen, gjord av Skop.
En av tio är oroliga för influensan, minst oroliga är det som vet minst, åldersgruppen 25 till 34 år. Säkert är de också mindre benägna att själva ta reda på information. Här är resultaten enligt pressmeddelandet: "• 72 procent av de tillfrågade svarar ja på frågan om de kommer att vaccinera sig. Andelen är högst – 80 procent – bland dem som aktivt sökt information om den nya influensan. • Personer 25–34 år är något mindre benägna att vaccinera sig än andra åldersgrupper. 66 procent av dessa skulle vaccinera sig jämfört med 78 procent av dem mellan 18 och 24 år. • Nästan en av tio svenskar – 8 procent – oroar sig väldigt mycket eller ganska mycket för att bli smittad av den nya influensan. Det är en större andel kvinnor, 11 procent, som oroar sig väldigt mycket eller ganska mycket för att bli smittad jämfört med män, 5 procent. • 62 procent anser att de har mycket eller ganska bra kännedom om influensan. Personer i åldersgruppen 45 till 64 år har bättre kännedom än vad yngre och äldre personer anser sig ha. • En av fem svenskar – 20 procent – har aktivt sökt information om A(H1N1). Kvinnor, 23 procent, har sökt information i större utsträckning än vad män har gjort." Totalt handlar det om 18 miljoner doser, två per person, och de ska vara gratis. Tidigare i veckan beslutade regeringen att skjuta till 1 miljard kronor för att stödja landstingen ekonomiskt. Rekomendationerna att sjuka ska stanna hemma, sök vård per telefon vid behov och medicinering av typen Tamiflu ska inte ges i onödan.
Av Dina mediciner
27 augusti, 2009