pneumokocker250
Mer än hälften av alla lunginflammationer orsakas av pneumokocker. Symtomen är ofta förkylning med hosta, ont i halsen och ont i bröstet. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika men det finns även vaccin mot bakterien.
Lunginflammation kan orsakas av både virus och bakterier. Vanligaste är bakteriell lunginflammation och drabbar oftast människor med försvagat immunförsvar, till exempel små barn och äldre. Symtom på lunginflammation varierar från person till person. Ofta börjar sjukdomen med en vanlig förkylning med hosta, feber och ont i halsen. I stället för att klinga av så förvärras förkylningen efter några dagar. Det kan då göra ont i bröstet och ryggen när man tar djupa andetag. Torrhosta är vanligt och andningen är ytlig och den drabbade är andfådd. Torrhostan kan sedan övergå till slemhosta och det man hostar upp kan vara grönt eller brunt till färgen. Lunginflammtion orsakad av bakterier behandlas med antibiotika. Men det finns vaccin som gör att man aldrig behöver drabbas. Vanliga frågor och svar om lunginflammation: 1. Vad är lunginflammation? Lunginflammation kännetecknas av inflammation i lungorna som gör att lungblåsorna fylls med vätska eller var vilket bland annat kan leda till hosta, feber, frossa och andningssvårigheter. 2. Hur får man lunginflammation? Lunginflammation orsakas främst av bakterier, virus eller svamp. Den vanligaste bakteriella orsaken till lunginflammation är Streptococcus pneumoniae, även känd som pneumokocker. Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Dock är det bra att veta att inte alla som bär på bakterierna insjuknar. 3. Är lunginflammation farligt? Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Det är den vanligaste formen av pneumokocksjukdom bland vuxna. Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation. 20 till 40 procent av dessa kräver sjukhusvård. Med samhällsförvärvad avses smitta som inte är klart relaterad till sjukhusvård. I Sverige ökar dessutom incidensen av sjukvårdstillfällen bland äldre på grund av lunginflammation. 4. Vem drabbas? Pneumokockinfektioner är särskilt vanligt hos personer med ett svagt immunförsvar. Små barn, äldre och riskgrupper drabbas oftare av pneumokockinfektioner. Immunförsvaret försvagas med åldern och risken att bli smittad av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan i 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. Till riskgrupperna hör personer med kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar. Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner. 5. Vilken behandling finns? Om lunginflammationen är bakteriellt orsakad behandlas den vanligtvis med antibiotika. Eftersom sjukdomen kan utvecklas snabbt ska behandlingen påbörjas så snart som lunginflammationen har diagnostiserats, eller då man starkt misstänker att det kan röra sig om lunginflammation. 6. Går det att skydda sig mot pneumokocker? Genom vaccinering är det möjligt att förebygga sjukdom och dödsfall bland små barn, äldre och riskgrupper. Vaccinering är också viktigt för att förhindra ökad antibiotikaresistens. Minskad kontakt med smitta är ett annat sätt att skydda sig. Att begränsa kontakten med smittbärare är dock ofta svårt i praktiken eftersom så många bär på pneumokocker. Handtvätt med sprit har i undersökningar visat sig kunna minska sjukfrånvaron något. 7. Vad finns det för vaccin? Sedan mer än 20 år tillbaka finns ett vaccin mot pneumokocker i Sverige som kallas polysackaridvaccin. År 2001 introducerades en typ av vaccin, så kallat konjugatvaccin. Konjugatvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Konjugerat vaccin är sedan sommaren 2013 godkänt för alla åldrar. 8. Vilka bör vaccinera sig mot pneumokocker Socialstyrelsen rekommenderar att alla riskgrupper vaccinerar sig mot pneumokocker. Socialstyrelsen föreslår även att personer över 65 år kan överväga vaccination mot pneumokocker. Anledningen är att denna åldersgrupp har en ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner, särskilt gäller det dem som redan tidigare har haft en pneumokockinfektion, till exempel lunginflammation. I dessa fall är risken för att återinsjukna i allvarlig pneumokocksjukdom betydande På pneumokocker.se kan man läsa mer om pnuemokocksjukdomar och även få kontakt med personal på vaccinationsmottagningar. Källa: Pfizer Läs även: Vaccin mot lunginflammation godkänt för äldre Tips för att undvika smittspridning
Av Lisa von Garrelts
6 november, 2014

3 kommentarer

 • Av Eva edström 19 november, 2016

  Livslång immunitet?
  Är vaccinationen livslång eller måste den förnyas efter något/någr

 • Av anonym 28 oktober, 2015

  Vaccination mot lunginflammation
  Finns det några biverkningar?

 • Av anonym 12 november, 2014

  Mina föräldrar har vaccinerat
  Mina föräldrar har vaccinerat sig både mot lunginflammation och influensa. Dom är ju över 70 nu och dumt att chansa. Eller någon som tycker tvärt om , dumt att ta sprutor. Kanske är farligt på anndra sätt?

Comments are closed.