Det finns en bok som heter "The Future Code", men den handlar om staten
Israel. För många år sedan kom boken av Alvin Toffler, The Future Shock:
http://en.wikipedia.org/wiki/Future_Shock
Lars Weiss skrev boken på svenska med titeln "Framgångsfällan". Som handlar om osynlig utbrändhet.
Men skulle jag själv skriva en bok, en roman, som jag tror ligger i tiden, så skulle den få titeln "Framtidskoden".

Det finns en bok som heter "The Future Code", men den handlar om staten
Israel. För många år sedan kom boken av Alvin Toffler, The Future Shock:
http://en.wikipedia.org/wiki/Future_Shock
Lars Weiss skrev boken på svenska med titeln "Framgångsfällan". Som handlar om osynlig utbrändhet.
Men skulle jag själv skriva en bok, en roman, som jag tror ligger i tiden, så skulle den få titeln "Framtidskoden".
I en värld med över sex miljarder invånare, ökar konkurrensen på många
olika plan samtidigt. På en arbetsplats fanns det en kvinna som hade en
egen mugg, med orden: "You can't beat the system" på. Minns en text som
handlade om "Inlärd hjälplöshet" och som handlade om hur man
manipulerade en hajfisk i ett akvarium, så att hajen befann sig inuti en
glasbubbla i akvariet. Andra fiskar simmade omkring och hajen försökte
attackera dem, men hindrades av glaset. Tills man tog bort glasbubblan
och hajen kunde simma runt bland de andra fiskarna igen. Men nu
attackerade hajen inte de andra fiskarna, för den hade lärt sig att det
alltid fanns ett hinder emellan, glaset.
I samhället får vi lära oss hur vi ska bli lyckliga, nå framgång, finna
en partner, uppfostra våra barn på rätt sätt, hålla oss friska och
bevara hälsan genom livet. Äta rätt föda, motionera och finna
meningsfulla sysslor på arbetet och på fritiden.
Charles Darwin menade i sin Utvecklingslära att det fanns de varelser
som överlevde, därför att de anpassat sig till den verklighet och miljö
som omgav dem.
Idag skulle man kanske kalla det för "Samhällets gräddfil", när man kan
undvika hinder och finna de rätta dörrarna att passera igenom för att
klars sig bättre än alla de andra kämpande varelserna.
Sedan finns det olika förklaringar till varför och hur vissa klarar sig,
men inte andra. Man försöker finna vägen eller nyckeln till en "Elit",
som har uppnått högsta möjliga lycka med minsta möjliga ansträngning.
Före industrialismen var det Mannens fysiska styrka och Kvinnans fysiska
skönhet som var de gängse normerna. Men vad är det för normer, vägar,
mönster eller nycklar som gäller idag?
Ett Meningsfyllt Arbete med Hög Lön, Goda Arbetsvillkor och en God
Pension, skulle vara det som alla eftertraktade på 50-, 60- och
70-talet.
Sedan har det alltid funnits de människor som producerat tänkbara
lösningar, för att finna fram till Den Goda Framtiden. Religiösa menar
väl att den bästa vägen är att tro på någon slags Högre Makt. Politiker
förlitar sig på en Ideologi. Människor med gott om pengar, anser att
ekonomiskt kapital är Lösningen. De fysiskt Starka menar fortfarande att
det är Muskler som gäller. För de Sköna är det fortfarande Skönhet. Det
finns de som tror på att Livet är ett Krig och en Strid, och då behöver
man Vapen, Soldater, Taktik och Strategi. Spelare menar att man måste
ha Tur, eller gynnas av Ödet, Slumpen, Tillfälligheten och helst någon
slags Formel som är Lösningen till hur Spelet egentligen fungerar, som
när man spelar Roulette, Poker eller Enarmad Bandit. Sedan finns det de
Intelligenta, som tror att Intelligens, Rationalitet och Logik är de
bästa Metoderna för att finna Vägen till Framtiden. Känslomänniskor
kanske tror mer på Känsla, Intuition, Spontanitet och Rätt Impulser. Som
ibland kan kopplas samman med Spådomar, Varsel, Profetior och Omen.
Många av de som klarat sig efter en Olyckshändelse, frågar sig: " -
Varför just jag? Varför inte de personer som hade bättre förutsättningar
för att klara sig, men som ändå inte gjorde det?"
De tolkar händelsen och deras egen möjlighet att leva vidare som att det
finns En Högre Mening eller Avsikt med att just de klarade sig.
Men jag tror att vi blir fler och fler idag, som letar efter en
"Framtidskod", som likt ett "Sesam Öppna Dig", ger oss, var och en, det
vi behöver för att klara oss och leva vidare en dag, ett år eller ett
sekel till.
Och att det som nästa generation och nästa därpå, behöver för att klara
sig, ännu inte är känt för oss människor. Annat än ren luft att andas,
rent vatten att dricka och mat som är nyttig för hälsan.

Av graatass
5 juni, 2012
Annons