Fokuspatient.se ska vara en interaktiv, digital mötesplats och kunskapsbank för patient-, sjukdoms-, och vårdfrågor – som utgår från patientperspektivet. Här kan alla hitta relevant och seriös information, oavsett sjukdom. Ökat patientinflytande, god, säker, jämlik vård samt ökad tillgänglighet är några huvudfrågor. 

Den nystartade Fokus Patient  är den första och enda nationella plattformen för alla som verkar för ökad kunskap och inflytande som patient, brukare eller anhörig. Den behandlar frågor som vård, behandlingar och patienters rättigheter.

-  Många känner sig vilsna när de blir sjuka och vet inte var de ska hitta relevant information. Covid-19 har gjort behoven extra tydliga med växande vårdköer och ojämlik vård. Fokus Patient digitala plattform fyller därför ett tydligt behov. Hittills finns ingen samlad plats på nätet där alla patienter oavsett sjukdom och aktörer inom patient-och funktionsrätt kan hitta och dela information, öka kunskap och bilda opinion, säger initiativtagaren Penilla Gunther.

Digitala fokuspatient.se vill samla patientrörelsen, life science företag, organisationer, myndigheter och offentlig verksamhet på en och samma arena kring viktiga frågor som rör alla; patientinflytande, rättigheter, säker och jämlik vård och ökad tillgänglighet. Därmed ökar också påverkanskraften för utveckling av hälso- och sjukvården, med utgångspunkt från patienterna.

Den digitala mötesplatsenFokus Patient, bygger vidare på den redan etablerade fysiska mötesplatsen Fokus Patient, som hade sitt första möte i maj 2019 i Stockholm. Så snart pandemin är över planeras nya fysiska stormöten som komplement till den digitala plattformen. 

Av Hanna Brodda
1 november, 2020
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.