Mycket kritik har riktats mot Krys nya vårdcentraler i Stockholm, Blir patienter verkligen lurade? Bryts det mot några regler? Vad gör vi från ledningen? Och vad betyder egentligen listning?! Här kommer några perspektiv från biträdande regionråd Daniel Forslund (L) från Region Stockholm .

Listning innebär att man som patient väljer en vårdcentral och ibland också en läkare. Sedan får den vårdcentralen en viss ersättning av regionen, det som tidigare kallades landstinget. Här hjälper Daniel Forslund att reda ut både frågor och svar om vad dom egentligen gäller med listning, de nya vårdcentralerna i mobilen och i synnerhet det kritiserade vårdbolaget Kry.

Får man verkligen lista om sig digitalt?

– Ja, man kan välja att lista sig digitalt via 1177.se, via vårdgivarens egna digitala tjänst och signera med BankID eller skriva under en vanlig gammal pappersblankett. Genom detta byter man från en vårdcentral till en annan.

Hur kan en ny vårdcentral som Kry få så många patienter så snabbt?

– Sannolikt för att Kry funnits sedan 2015 och upplevs som en välkänd vårdgivare med hög servicenivå. Senaste åren har tusentals stockholmare besökt Kry varje månad, och närmare 80 procent av de som hittills listat sig hos Kry har en tidigare vårdrelation med dem. Dessutom är det enkelt att lista om sig med dagens teknik.

Har Kry följt regelverket för listning?

– Ja, regelverket har följts. Det är dock tydligt att många inte vet innebörden av att "lista sig" (se förklaring nedan) och att man därför kanske tror att man kan lista sig hos flera vårdcentraler.

Vad gör ni åt detta?

– Vi ser till att våra tjänstemän nu tar fram tydligare riktlinjer för information så att alla patienter förstår vad listning innebär, och kan göra ett informerat val. Det ska vara lätt att hitta korrekt och enkel information, oavsett var eller hur du listar om dig!

Om jag listade om mig av misstag eller har ångrat mig, kan jag byta tillbaka till min tidigare vårdcentral?

– Ja, du kan lista om dig och byta vårdcentral hur ofta du vill, hur många gånger du vill. Är din vårdcentral dålig, eller du hittar någon som ger dig bättre bemötande, högre kvalitet eller mer kontinuitet - byt! Har din tidigare vårdcentral kö för nya listade - kontakta dem och förklara att du bytte av misstag.

Är detta ett försvarstal för Kry, eller vad?!

– Nej, det är ett försvarstal för patientens rätt att välja själv, för det fria vårdvalet där det är DU som bestämmer vilken vårdcentral du vill gå till, inte jag som politiker. Debatten om detta ska vara fri och öppen, men också baseras på fakta och korrekt information. Jag kritiserar Kry och alla andra vårdgivare som inte sköter sig, men de ska kritiseras för rätt saker. Som exempelvis etiska brister i marknadsföring, som varit ett stort problem under alla år när nätläkare lockar till vård som inte behövs eller låtsas som att digital vård är "gratis". Den finansieras av skattemedel som alla annan vård.

 

Lite mer fakta för den vetgirige:

 

LISTNING är både ett sätt för patienten att välja sin egen vårdcentral, men också ett sätt för vårdcentralen att få betalt från regionen. I Stockholm har alla patienter friheten att välja bland alla de över 200 vårdcentraler, privata och offentliga, som finns runtom i länet. Någon kanske vill vara listad nära hemmet, medan någon annan vill lista sig nära jobbet för att det är smidigare. Eller kanske välja den som har bäst digitala tjänster, eller trevligast personal, eller högst kvalitetsranking. När du är listad har du alltid rätt att få kontakt med din vårdcentral, och kan få kontinuitet genom att träffa samma läkare. Är du missnöjd kan du lista om dig hur ofta du vill. För vårdgivaren innebär listningen en fast intäkt varje månad från regionen, utöver patientavgiften som du ju bara betalar när du gör ett besök.

 

DIGITALA VÅRDBESÖK är numera ett självklart inslag för de flesta patienter, men har varit oerhört omdebatterat. Framförallt för att de s.k. nätläkarna sedan början har debiterat oss genom avtal i andra regioner, då det finns ett kryphål i lagstiftningen som gör att vi debiteras som att patienten gjorde ett fysiskt besök i Sörmland, trots att både läkare och patient befinner sig i Stockholm. Detta blir dyrare för skattebetalarna, och sämre för patienten. Jag har arbetat under en lång tid för att vi ska teckna avtal med alla de digitala vårdgivarna i Region Stockholm, så att digital och fysisk vård växer samman och kompletterar varandra. Chatt, video, telefonsamtal eller fysiska besök - patienten ska vara fri att välja den kontaktmetod som fungerar bäst utifrån person och situation.

 

KONKURRENS är fantastiskt, då det driver utvecklingen framåt och tvingar alla vårdgivare att hela tiden bli lite bättre när de mest mot andra. Om patienten röstar med fötterna och lämnar den vårdgivare som är lite sämre, och går till den som är lite bättre, stärker vi drivkraften att hela tiden utveckla vårdkvalitet, bemötande och tillgänglighet. Utan de entreprenörer som startade de digitala vårdgivarna, hade den "vanliga" vården inte varit så digital som den är nu. Jag har stor förståelse för att detta skapar stor stress hos många vårdgivare, när man inte kan räkna med att alltid kunna behålla sina patienter när konkurrensen hårdnar. Men i slutändan är det patientens val: de vårdcentraler patienterna väljer är också de som finns kvar.

 

Patientmakt, helt enkelt.

Daniel Forslund

Av Hanna Brodda
7 oktober, 2020
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.