Inom ett och ett halvt år kan ett vaccin mot det nya coronaviruset vara tillgängligt. Det har redan visat goda resultat i djurstudier.

– Vi har möjlighet att göra en stor insats för mänskligheten, det är klart att vi alla pressas i verksamheten att göra vårt yttersta, säger Gregory Glenn, på Novavax.

Det nya vaccinet mot coronaviruset, eller sars-CoV-2 som det heter, behöver inte utvecklas helt från början, det är därför det förhållandevis snart kan vara färdigt. Novavax har använt sina befintliga teknologiplattformar och har därför ett försprång. Den nya vaccinkandidaten liknar de vacciner mot sars, mers och ebola som företaget har i sin portfölj. Det unika med Novavax vaccin är kombinationen av ett nano-partikulärt protein (vaccin-antigen) tillsammans med den i Sverige producerade förbättrings-substansen Matrix-M, ett ämne som i vaccin kallas för adjuvans.

– Det svensk-tillverkade adjuvanset är helt avgörande för att vaccinet ska ge ett effektivt skydd mot Covid-19, säger Gregory Glenn, chef för forskning och utveckling på Novavax i USA.

Det började för sju år sedan när det Uppsalabaserade Isconova köptes upp av den amerikanska vaccintillverkaren Novavax. Bolaget hade startats av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet som hade utvecklat ett nytt vaccinadjuvans baserat på immunstimulerande saponiner. Uppsalaföretagets adjuvans kan förlänga ett vaccins verkningstid och möjliggöra att vaccin kan ges i lägre dos.

– Novavax har adjuvans för både humana och veterinära produkter. Ett av våra saponin-baserade adjuvans har sedan länge använts kommersiellt i vaccin mot hästinfluensa. Samma produktplattform används också i flera vaccinkandidater som utvecklas inom koncernen, så vi vet att det fungerar, säger Jenny Reimer, disputerad immunolog och Alliance manager på den svenska delen av Novavax.

Vaccinet som helhet tillverkas i USA. När genomet for SARS-CoV-2 publicerades i början av året tog Novavax utvalda gener och uttryckte dessa antigen (protein) i cellkultur. Dessa antigen blandas sedan med adjuvans till färdigt vaccin.

Då proteinet hos sars-CoV-2 liknar proteiner hos andra coronavirus kan bolaget använda samma tillverkningsprocesser som använts för utveckling av vaccin mot sars och mers.  Till skillnad från vacciner mot mässling eller röda hund, som är vacciner baserade på levande (försvagade) virus, är Novavax vacciner endast baserade på framrenade proteiner. Detta ger mildare biverkningar, men eventuella biverkningar måste ändå utvärderas noga. Exakt dos och hur vaccinet ska ges, för att få bästa effekt, måste också testas fram på människa.

Hur lång tid tar det här?

– Normalt tar det 8-10 år från idé till färdigt vaccin, men i det här fallet går det förstås inte att vänta så länge. Nu måste varje steg som tas ske snabbare. Kanske kan vi klara det redan inom 12 till 18 månader. Nu måste vaccinkandidaten först provas i människa. I bästa fall kan vi göra det under försommaren. Blir det en andra våg av smittspridning är vår målsättning att ha ett vaccin tillgängligt då, fortsätter Gregory Glenn.

Saknas pengar?

– Ja, det är klart, utveckling av vacciner är kostsamt, för ett mindre bolag är det svårt ta fulla kostnaden då man inte vet hur marknaden ser ut när vaccinet är färdigt.

Hur gör ni nu?

– Vi har fått inledande ekonomiskt stöd från CEPI (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation), men som alltid när det rör vacciner mot nya infektionssjukdomar till exempel ebola krävs det också att efterfrågan från olika nationer säkras.

Kan ni vara säkra på att vaccinet fungerar?

– Vi är det till 99 procent, jag har haft förmånen att se hur vaccin utvecklas, används och sedan förändrar allt. Det är som ett mirakel, svåra sjukdomar som bara försvinner.

– I detta fall är det viktigast att människor ska slippa bli svårt sjuka och hamna på sjukhus, säger Gregory Glenn. 

Hur väl förberedda är USA på nya och smittsamma virus?

– Vi har förberett oss, men jag tycker absolut att man ska se den rådande situationen som en utvärdering av vår beredskap. Tex, CDC här i USA har tänkt på hur vaccin skall kunna ges till många, de har olika vaccin på lager och de har planerat för åtgärder kring hur smitta ska kunna minskas och begränsas. Vi är förberedda.

Novavax är ett av 30-talet företag i Sverige som jobbar mot infektionssjukdomar, visar branschorganisationen Swedenbios ännu opublicerade kartläggning.

Kan Sverige spela en roll i kampen mot corona?

– Ja, att vi har så förhållandevis många företag bara inom det här området är bevis på vilken innovationsmotor vi har. Många engagerar sig i bekämpningen av corona nu, men vi får inte heller glömma att vi har en lovande pipeline framåt med projekt inom alla områden, inte minst cancer. Både närheten till akademin och att vi kan nyttja globala samarbeten är tydligt. Novavax är ett utmärkt exempel på detta, säger Helena Strigård, vd för branschorganisationen Swedenbio.

Bildtext: Laboratorieingenjörerna Harvinder Kaur och Eleonor Johansson, på Quality Control på Novavax på QC-labbet och utför testning och analys.

cbd laws 2017, amazon hemp, there is definition, cbd and gout, reduce neuroinflammation, treet meaning, when will we find out, lord jones cbd reviews, dj gummy bear, marijuana cures asthma, motor oil chemical formula, pure massage of johnson city, how long for cbd oil to take effect, cbd oil and breast cancer, how long does cbd stay in your system drug test, what are extensive and intensive properties, cbd full spectrum vape oil, cbd concentration in hemp oil, organic cbd oil reviews, tincture dosage chart, cbd vape oil without pg or vg, highest dose cbd oil, pureform cbd, cbd oil from hemp seeds effective, canabis oil for pain, cbd flower high, odessas cbd oil, beat cbd oil, cannalux cbd oil, 5 percent of 600, dropper walmart, dinamed cbd plus, what does cbd oil do for the body, does cbd keep you from getting high, terra com usa, nj marijuana, 650 mah battery, cbd store memphis, cbd oil meditation, cbd hemp oil legal in all 50 states, endosport cbd, best cbd oil on ebay, sleep complex gummies side effects, restless legs cbd,

Av Hanna Brodda
30 mars, 2020
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.