Ansiktsmask skyddar. Det skyddar både från att smitta andra och att smittas av covid-19.
Ny forskning från universitet i hela världen visar munskyddens betydelse för att stoppa viruset.

De mest övertygande siffrorna just nu, är studier på stora populationer och hela länder. De länder och regioner som använder ansiktsmask, får snabbt stopp på smittan, eller får ingen smittspridning alls. De områden där mask inte används, blir smittan okontrollerbar och det syns på dödligheten. Minst smitta i världen har Japan, trots närheten till smittans ursprung i Kina. I Europa har Tjeckien klarat sig med ett fåtal fall, med krav på mask sedan mitten av mars. 

Vem skyddar ansiktsmasken?

Mask skyddar både bäraren av masken mot andra smittade människor och omgivningen, om den som bär masken har covid-19, eftersom masken stoppar droppar. Det visar bland annat forskning från amerikanska Duke University som publicerades nu i början av augusti i den vetenskapliga tidskriften Science Advances. 

De har gått igenom olika sorters masker. Alla masker skyddade mot droppsmitta. Utom en. Ansiktsmask i fleece  fungerar inte, och är till och med sämre än utan, då dropparna som flög ut blev mindre och kan då ta sig ännu längre.

Studien gjordes genom att en person fick tala in i en låda stor som en banankartong, med de olika maskerna. Varje mask testades genom att försökspersonen fick säga en mening, tio gånger. När personen talade filmades mängden droppar som spreds åt alla håll. 

Att göra studier på ansiktsmask är avancerat. Studier på djur som får bära ansiktsmask och blir utsatta för virus i experiment har visat varierade resultat, med svårighet att dra tydliga slutsatser anser bland annat Folkhälsomyndigheten i sin skrift Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och patienter

Men alla visar på skydd, både om smittan kommer från den som har mask, och för den friska som skyddar sig med mask.

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten rekommenderar mask för den som ska åka till Sverige. Men i Sverige finns inga rekommendationer om mask. Folkhälsomyndigheten vill invänta mer forskningen, säger Anders Tegnell i lfera intervjuer. Men de är inte omedvetna om forskningen som fanns redan i våras. Bland annat refererar Folkhälsomyndigheten till en studie på marsvin. När de sjuka marsvinen hade mask, smittades 39 procent av marsvinen med tuberkulos. När de  saknade ansiktsmask smittades 69 procent av  marsvinen.  De skriver i samma skrift om en studie på olika influensor, RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) och andra humana coronavirus utöver SARS-CoV-2, och "i den fann man en minskning av antalet droppar i utandningsluften från symtomatiska patienter vid användning av munskydd (3). Det skulle kunna tala för reducerad smittrisk". Slutsatsen är ändå att det saknas studier. 

Snart alla andra länder i världen rekommenderar mask. Och forskning finns.

Om en mask kan stoppa smittan och människorna i samhället kan leva nästan som vanligt. Varför skulle vi då inte ha ansiktsmask?

Bland annat Institutet för hälsostatistik och utvärdering på Washingtons Universitet har har med matematiska modeller räknat på hur vår höst med coronaviruset kan komma att bli med olika insatser. Det som gör mest skillnad är att bära mask.. I Sverige skulle siffrorna börja plana ut och ingen ökning sker om de flesta bär mask. Men om ingen bär mask, kommer ytterligare 1700 människor att dö i covid-19 fram till i början på december, enligt deras beräkning. Sammanlagt blie det då 7480 människor som skulle dö i covid-19 i Sverige. Det är en ökning på nästan 30 procent från dagens dödstal.  Det de såg var att om hälften av populationen bär en 50 procents effektiv mask halveras spridningen.

Läs mer om Institute for health metrics and evaluation om möjliga prognoser för corona under hösten i Sverige.

 

Här är en film från Mask saves lives om hur man gör en ansiktsmask.

Av Hanna Brodda
14 augusti, 2020
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.