Veklury, eller remdesivir som substansen heter, är det första godkända läkemedlet mot Covid-19. Det har utvärderats på exceptionellt kort tid, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Studier har visat att Veklury fungerar mot coronaviruset covid-19. Sätts det in i rätt läge kan det förkorta  sjukdomstiden med i genomsnitt fyra dagar. Substansen är det första som rekommenderas för godkännande i EU och har utvärderats på exceptionellt kort tid, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande. 

Den huvudsakliga studien som godkännandet baseras på gjordes på 1063 sjukhusvårdade patienter.  För de som fick behandling med remdevisir förkortades i snitt behovet av sjukhusvård med fyra dagar och de kunde alltså åka hem efter 11 dagar i ställer för 15. För den patientgruppen som hade andningsbesvär vid behandlingsstart återhämtade de sig efter 12 dagar jämfört med 18 dagar i placebogruppen.

Ingen effekt visades hos patienter med mild till måttlig sjukdom, där tiden till återhämtning var fem dagar för både grupperna. Ingen skillnad visades heller i tid till återhämtning i undergruppen patienter som började få remdesivir när de redan låg i respirator eller de som fick ECMO-vård. 

Med godkännandet följer ett villkor. Det är att läkemedelsbolaget Gilead Science, som äger Veklury, fortsätter att samla data och följer upp säkerhet och effekt efter att det kommit ut på marknaden.

Den rekordsnabba godkännandeprocessen gjordes för att "underlätta för patienter att snabbt få tillgång till ett läkemedel där nyttan bedöms överväga riskerna och som uppfyller ett medicinskt behov, i den aktuella pandemin", skriver svenska Läkemedelsverket vidare i sitt pressmeddelande. 

Remdesivir ges via dropp och endast till sjukhusinlagda patienter som kan övervakas noggrant.

Studien gjordes av Adaptive COVID-19 Treatment Trial (ACTT, NCT04280705) som leddes av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).  Läs mer på European Medicine Agencys sida om Veklury.

Av Hanna Brodda
5 augusti, 2020
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.