Remdesivir är det första antivirala läkemedel med visad klinisk effekt vid covid-19 och bedöms vara ett värdefullt tillskott vid behandlingen av sjukhusvårdade patienter med covid-19-pneumoni, skriver Läkemedelsverket i sin information. Effekten är tydligast för patienter som fått behandling insatt innan behov av respiratorvård uppstått. Ingen effekt kunde ses i den grupp av patienter i studien som redan respiratorvårdades vid behandlingsstart med remdesivir.

Veklury är det första läkemedlet som godkänts för att behandla covid-19. Helst ska det ges innan patienten är så sjuk att den behöver respiratorvård.  

Verksam substans

Möjliga biverkningar

Alla läkemedel har biverkningar, men remdivisir är en ny substans och lista på möjliga biverkningar saknas ännu. Under studierna som föregåtts av godkännandet har viss påverkan på njurar och lever konstaterats.

Varning för

Som många läkemedel påverkar Veklury levern och den ska kontrolleras vid behandling.