ebola-200-x-140-arlima_mw234
Den ännu inte godkända ebolamedicinen Zmapp består av en cocktail av flera olika antikroppar som ska förhindra att ebolaviruset kan föröka sig och infektera människans celler.

Det ännu inte godkända läkemedlet Zmapp som testas mot ebolaviruset består av en blandning av flera olika antikroppar. 

Ebolaviruset ser ut som en mask och det sprider sig genom att kasta ut långa trådar som tränger in i mänskliga celler och infekterar dem. Trådarna skjuts ut från små utskott som sitter på utsidan av viruset. Dessa små proteinutskott ser forskarna som virusets svaga punkt och det är mot dessa som ett läkemedel eller en antikropp ska riktas för att besegra viruset.

Antikropparna i Zmapp sätter igång kroppens eget immunförsvar och blockerar de små utskotten på viruset ifrån vilka viruset skjuter ut sina långa trådar. Om denna mekanism kan hindras så oskadliggörs viruset.

Zmapp har visat goda resultat på ebolainfekterade möss och apor. På människor har ebolamedicinen bara testats ett fåtal gånger. Några gånger med dödlig utgång och gällande de pesoner som överlevt ebola efter att ha fått medicinen är det omöjligt att säga om de skulle ha överlevt ändå. Men omvärlden är hoppfull och hos läkemedelsföretaget Mapp Biopharmaceutical som framställt de första doserna av Zmapp är läkemedlet slut, men intensivt arbete pågår för att framställa nya doser. Företaget är dock tydligt med att resultaten efter användning av medicinen på människa är osäkra, och dom skriver själva på sin hemsida att dom inte vet om Zmapp fungerar.

Det finns inga juridiska hinder för att denna medicin mot ebola skulle kunna testas på personer även i Sverige, om en sådan situation skulle uppstå.

Källa: Mapp Biopharmaceutical

Läs även: Symtom på Ebola

Av Lisa von Garrelts
21 oktober, 2014

2 kommentarer

  • Av anonym 28 oktober, 2014

    Och nu kommer en massa
    Och nu kommer en massa mediciner för ebola och vaccin. Det går snabbt när forskarna väl får fart.

  • Av Ulrika 21 oktober, 2014

    Massor av pengar borde läggas
    Massor av pengar borde läggas på att få fram mer zmapp. För det verkar ju som att det funkar, i allafall rätt bra. Och rätt bra är ett okej alternativ om man smittats av ebola tycker jag.

Comments are closed.