Studierna på nya läkemedlet sotrovimab fick avbrytas för att effekten var så bra för de sjuka med covid-19. Att ge en grupp placebo ansågs fel.
Ytterligare data behövs dock för att myndigheterna ska godkänna en lansering.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett ett positivt vetenskapligt utlåtande för ett nytt läkemedel för patienter med pågående covid-19. Behandlingen har fått namnet sotrovimab, tidigare Vir-7831, och består av så kallad monoklonal antikropp.

Läkemedlet är  utvecklat i samarbete mellan GSK och Vir Biotechnology och ska behandla vuxna och ungdomar med bekräftad covid-19, som ännu inte behöver syrgas, men som riskerar att utveckla svår covid-19 med inläggning på sjukhus och död som följd.

Det vetenskapliga utlåtandet från EMA baseras på data som visar en minskning av sjukhusinläggning eller dödsfall med 85 procent,  jämfört med placebo hos riskpatienter med covid-19. Detta var ett tillfälligt resultat av den pågående studien COMET-ICE, som avslutades i förtid för att behandlingen hade så god effekt på covid-19 att det inte ansågs korrekt att fortsätta med placebo till den andra gruppen.

Sotrovimab binder till en del av viruset som är mindre benägen att mutera över tid. Hittills indikerar in vitro-data också att sotrovimab upprätthåller aktivitet mot alla aktuella cirkulerande varianter av covid-19, inklusive den indiska varianten. 

Den Europeiska kommissionen har utfärdat strategi för att uppmuntra företag att utveckla läkemedel mot covid-19 som ytterligare ett vapen tillsammans med vaccin i kampen mot viruset.

Läs mer om studien: Data on Vir-7831 and activity against different variants

Källa: Pressmeddelande från GSK

Av Hanna Brodda
24 maj, 2021
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.