Jag har haft oerhörda problem med mina ögon, bihåleinflammationer och tandbensinflammationer som en följdsjukdom av Bechterews sjukdom.

Blev på grund av omfattande ögonproblem sjukpensionär vid 63. Hade då också början till Gula fläcken i båda ögonen. Mina föräldrar blev blinda av det.

Eftersom jag sedan tidigare hade goda kontakter med producenter av naturmedel i flera länder fick jag goda råd om ett nytt medel inriktat på just ögonen, och gula fläcken.

Jag har haft oerhörda problem med mina ögon, bihåleinflammationer och tandbensinflammationer som en följdsjukdom av Bechterews sjukdom.

Blev på grund av omfattande ögonproblem sjukpensionär vid 63. Hade då också början till Gula fläcken i båda ögonen. Mina föräldrar blev blinda av det.

Eftersom jag sedan tidigare hade goda kontakter med producenter av naturmedel i flera länder fick jag goda råd om ett nytt medel inriktat på just ögonen, och gula fläcken.

Det är ett koncentrat av blåbär, och extrakt av unik tallbark, Omega3, L-glutation, 8 vitaminer och 5 mineraler. Idag är jag fullständigt fri från alla dessa tidigare återkommande problem . Denna produkten Klarin Perfekt har nu fått godkända hälsopåståenden genom Bryssels EFSA, och av svensk egenvård.

Den är antiinflammatorisk, och främjar genomströmning i blodkärl. Genom att den vidgar de trånga blodkärlen genom hjärnan ut i ögongloben så får man denna funktionen i ögonen också, samt i övriga kroppen.

Ges i Frankrike till diabetiker gratis för att skydda näthinnor och blodkärlen i underben - fötter.

Alla tidigare återkommande inflammationer har upphört, och jag är helt utläkt i fråga om gula fläcken.

Kollar man via Google på Klarin perfekt finns den nämnd mer än 6000 gånger och finns nu i Sverige.

Gula fläcken - när blodkärlen blir allt trängre, så minskar flödet av näringsämnen och blod till syncellerna. Då precis som en muskel, förtvinar dessa. När näringen återkommer så återkommer också de synceller som ännu har något liv i sig. Ni kan också hitta mera om den på: aktivsyn.se  Bi-packsedeln:

http://www.aktivsyn.se/bp_klarinperfekt.html

Vet också att företag tar hem den till sin personal med ögonproblem framför datorn.  

Av Profeten
29 december, 2014
Annons