Övervikt beror på många saker, säger forskaren Arvid Söderhäll, och måste behandlas på flera sätt.
Läkemedel är ett.
Nu söker han människor som vill ingå i en studie mot fetma.

Det nya läkemedlet är egentligen inte nytt. De två verksamma substanserna har använts i många år. Den nya studien vill prova ett nytt sätt att använda dem. Frågan som ska redas ut i studien är om de fungerar mot hunger och om försökspersonerna förlorar vikt.

-- Vi vet att flera av de som ingår i studien kommer att gå ner i vikt, det är känt sedan tidigare att vikten påverkas av att ingå i en studie. Det intressanta är att se om det blir skillnad mellan kontrollgruppen som får overksamma placebo och de som får aktiva substanser, förklarar Arvid Söderhäll, som är vd för Empros Pharma och projektledare för studien.

Till studien, som startar nu, söker forskargruppen nu människor med ett BMI på minst 30, eller 28 för den som har en annan riskfaktor som till exempel högt blodtryck, diabetes typ 2 och/eller höga blodfetter.

Övriga kriterier för att få vara med är:

  • * Du ska vara man eller kvinna mellan 18–75 år.
  • * Ha haft en stabil vikt de senaste tre månaderna.
  • * Ej ta andra viktminskningspreparat.
  • * Inte ta diabetesmedicin (som till exempel Insulin eller Metformin).
  • * Ej ta magmedicin regelbundet (till exempel Omeprazol eller Novalucol).
  • * Inte heller ta blodförtunnande läkemedel ( till exempel Warfarin).
  • * Ej ha obehandlat högt blodtryck.
  • * Inte vilja eller kunna bli gravid, det vill säga kvinnor måste ha för studien godkända preventivmedel, vara steril eller postmenopausal om heterosexuellt aktiv.

Kan det vara farligt?

-- Om det är ofarligt har två svar, så att säga. Det ena är det formella där det alltid är förenat med viss risk att delta i kliniska prövningar. Det andra är det förenklade och då vet vi att detta läkemedel kommer vara bland de säkraste som finns mot fetma. Det är baserat på två substanser som använts av miljontals patienter under decennier och vi vet därför att det är mycket säkert.

Vad krävs av testpersonerna?
-- I studien sker totalt sex dagsbesök på CTC:s klinik i Uppsala eller Linköping. Du kommer att inta läkemedlet eller placebo tre gånger dagligen i ett halvår, säger Arvid Söderhäll.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Här hittar du mer information och möjlighet att anmäla dig Studie 263 om du blir intresserad.

Av Hanna Brodda
25 maj, 2020
Annons

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas.