Yogurt som innehåller de nyttiga bakteriekulturerna Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilis och bifidus regularis som i vissa studier visat sig motverka magbesvär som gaser, uppsvälldhet och trög mage.

Matens väg genom magen är normalt 72 timmar, naturligtvis med stor individuell variation. I en studie som tillverkaren Danone står bakom fick 32 friska kvinnor prova yogurten under 10 dagar, intagen tre gånger per dag. Deras matsmältningsprocess var i genomsnitt cirka 70 timmar innan yogurt-dieten och minskade sedan ned till 62 timmar under studien. I övrigt åt de normalt. En studie som publicerades i World Journal of Gastroenterology.

Kan eventuellt mildra effekten av antibiotikans effekt i magen om det tas under och efter en kur.

Enligt Läkemedelsverket är de flesta bakteriestammar inte att betrakta som läkemedel, medan några är registrerade som naturläkemedel. De bakterier som finns i den här yogurten är inte ett läkemdel och går därför att köpa i mataffären. Fasslänken nedan går till Läkemedelsboken.

Utdrag ur Läkemedelshandboken under kapitlet Mage:

"Kommersiellt tillgängligt finns levande apatogena mikroorganismer s k probiotika eller ”functional foods” såsom Lactobacillus rhamnosus GG, L. plantarum och L. reuteri.
Dessa preparat har ännu ingen självklar plats vid profylax eller behandling av tarminfektioner.

Det finns data som stödjer att probiotika kan ha effekt vid IBS, och då framför allt vid smärta och uppspändhet (evidensgrad 2). Hur stor nyttan är, vilka stammar som bör användas och behandlingstidens längd är inte ännu klarlagt"

Verksam substans

Bifidobacterium lactis DN-173010

Möjliga biverkningar

Vissa kan uppleva ökad gasbildning i början av användningen.

Varning för

Tro inte att bakterier kan bota svåra sjukdomar eller ersätta vetenskapligt provade behandlingar.

Läs också magexperternas artikel i Läkartidningen 2010: Probiotika, magen vän eller fiende?

Har du provat bakterier för magen? Berätta nedan!