Används på sjukhus och klinker för att behandla patienter med bland annat åderbråck eller hemorrojder.
Läkemedlet skakas upp till ett skum som ges i spruta vid ett eller flera tillfällen. Verkar genom att orsaka en mindre inflammation som gör att kärlen drar ihop sig eller att hemorrojden tillbakabildas. Efter behandlingen blir kärle

Verksam substans

Lauromakrogol 400

Möjliga biverkningar

Det är vanligt att det smärtar lite eller svider efteråt där injektionen har getts. Kan ibland ge en missfärgning av benet. Läs mer om biverkningar på Fass-länken nedan.

Varning för

Gravida, ammande eller människor med blodpropp eller vissa hjärtsjukdomar ska till exempel inte behandlas med aethoxysklerol.